Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) tarafından Giresun İli, Tirebolu İlçesi, İstiklal Mahallesi (Takırlı Mevkii) sınırlarında Harşit (Doğankent) Çayı üzerinde 43,084 MWm/41,800 MWe kurulu gücünde, “Tirebolu Barajı ve HES (43,084 MWm/41,800 MWe), Malzeme Ocakları (Kil, Kum-Çakıl ve Taş Ocakları), Yıkama Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi”nin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yapılması planlanan proje; enerji ve taşkın koruma amaçlı olup, herhangi bir diğer amaca bağlı su tüketimi bulunmamaktadır. Enerji üretimi için yararlanılan sular baraj eteğinde yer alan HES’den dere yatağına bırakılacaktır. Proje kapsamında can suyu için sürekli çalışacak bir can suyu HES bulunmakta olup, can suyu enerji üretimi sonrası bırakılacaktır.

Yapılması planlanan proje ile yılda 128,78 GWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır.

“Tirebolu Barajı ve HES (43,084 MWm/41,800 MWe), Malzeme Ocakları (Kil, Kum- Çakıl ve Taş Ocakları), Yıkama Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi” kapsamında teklif edilen ana tesisler; memba yüzü beton kaplı kum çakıl dolgu gövde, dipsavak, dolusavak, sualma yapısı, derivasyon enerji tüneli, cebri boru, santral binası ve şalt sahasıdır. Bunun yanı sıra inşaat çalışmalarında bir adet yıkama eleme tesisi ile bir adet hazır beton santralinin de işletilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan projeye malzeme temin edebilmek amacıyla; 1 adet geçirimli (kum-çakıl) malzeme ocağı, 1 adet geçirimsiz (kil) malzeme ocağı ve 1 adet kaya malzeme ocağının da işletilmesi planlanmaktadır.

Projenin inşaat çalışmalarının yaklaşık 3 yıl sürmesi planlanmakta olup, bu süre içerisinde 250 kişiye iş imkânı sağlanacaktır.