30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Temiz Teknoloji Fonu (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği)

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan 31051 sayılı Resmi Gazetede “Temiz Teknoloji Fonu Anlaşması (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi)” yayımlandı.

Bugün yayımlanan 31051 sayılı Resmi Gazetede yer alan Milletlerarası Andlaşma:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Temiz Teknoloji Fonu’nun Uygulayıcı Kurumu Sıfatındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Temiz Teknoloji Fonu Hibe Anlaşması (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi)”

Temiz Teknoloji Fonu Hibe Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti (“Alıcı”) ve Temiz Teknoloji Fonu’nun yönetici sıfatındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Dünya Bankası“) arasındaki İmza Tarihli anlaşmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası, IBRD Kredi Anlaşması’nda belirtilen hükümler doğrultusunda Projenin 1 (a) (i) ve 1 (b) Bölümlerinin finanse edilmesine yardımcı olmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne yüz otuz beş milyon dokuz yüz bin Avro (135.900.000 EUR) tutarında bir kredi verilmesine ilişkin bir kredi anlaşması (“IBRD Kredi Anlaşması”) akdetmek istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Temiz Teknoloji Fonu‘nun (“TTF”) uygulayıcı kurumu sıfatındaki Dünya Bankası, TTF Kredi Anlaşması’nda belirtilen hükümler doğrultusunda Projenin 1 (a) (ii) ve 1 (c) Bölümlerinin finanse edilmesine yardımcı olmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne kırk altı milyon iki yüz bin ABD Doları (46.200.000 USD) tutarında imtiyazlı kredi verilmesine ilişkin bir kredi anlaşması (“TTF Kredi Anlaşması”) akdetmek istemektedir.

Alıcı ve Dünya Bankası işbu anlaşmayla aşağıdaki hususları kabul eder:

Madde I: Standart Şartlar; Tanımlar

1.01. Standart Şartlar (Bu Anlaşma’nın Ekinde tanımlandığı şekilde) işbu Anlaşma için geçerli olup bunun ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

1.02. Bağlamda aksi belirtilmedikçe, bu anlaşma’da kullanılan büyük harfli terimler Standart Şartlar‘da veya bu Anlaşma’nın Eki’nde kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.

Madde II: Proje

Alıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“ÇŞB”) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“ETKB”) aracılığıyla işbu Anlaşmanın 1 no’lu Çizelgesi’nde belirtilen Proje’nin (“Proje”) amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Bu amaçla, Alıcı, ÇŞB ve ETKB aracılığıyla, işbu Anlaşma’nın 2 no’lu Çizelgesi’nde ve Standart Şartlar’ın II’inci maddesindeki hükümler doğrultusunda Projeyi gerçekleştirecektir.

Madde III: Hibe

3.01. Dünya Bankası, Proje’nin 2. Bölümünün finanse edilmesine yardımcı olmak için Alıcı’ya üç milyon sekiz yüz bin ABD Doları’nı (3.800.000 USD) (“Hibe“) aşmayacak tutarda bir hibe kabul eder.

Anlaşmanın devamı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.