30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TEDAŞ, Led’li Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı Açıkladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Led’li Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı belirledi.

TEDAŞ; genel aydınlatma kapsamında kullanılacak LED ışık kaynaklı yol aydınlatma armatürlerinin, LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi ile LED’li Yol Aydınlatma Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla hazırlanan Led’li Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı kamuoyu ile paylaştı.

Yayımlanan usul ve esaslara göre; armatür imalatçıları tarafından, LED’li Yol Aydınlatma Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar’da verilen on yedi farklı armatür sınıfı için başvuru yapılabilecektir. Her bir armatür için;

– Armatür Markası,

– Armatür Modeli,

– LED Sayısı,

– LED Markası, Modeli ve Alt Kodu,

– Armatür tesis kodu,

– Lens Markası, Modeli ve Alt Kodu,

– Sürücü Markası ve Modeli,

– Sürüş akımı,

– Varsa sürücü dimleme yöntemi (DALI ve/veya 1-10 V),

– Varsa uzaktan otomasyon tipi (kablolu/kablosuz) bilgileriyle ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor.

TEDAŞ tarafından her bir armatür için yapılan başvuru dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması isteniyor:

a) İçindekiler listesi,

b) Başvuru ücreti dekontu: TEDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek şartname uygunluk onayı hizmet bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

c) Başvuru dilekçesini ve diğer beyan edilen belgeleri imzalayan armatür imalatçısı firmanın ticari sicil kaydı, temsilcisinin yetki belgesi veya vekâletname ile imza sirküleri,

ç) LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi EK-5: LED’li Armatür İmalatçısı Taahhüt Maddeleri formu,

d) Tip Deney Raporları: Teknik Şartname, Teknik Bölüm Madde 5 Tip Deneyler kısmında olan söz konusu deneylerin listede verilen yerlerden alınan raporlar,

e) LED’li armatür inceleme formu (EK-2): Şartname uygunluk onayı için sunulan model ve tipteki armatüre ait fonksiyon testleri imalatçı firma yetkilisi tarafından yapılarak form doldurulacak ve imzalanarak dosya içerisinde sunulacaktır,

f) Garantili Özellikler Listesi: Teknik Şartname EK-4’te yer alan liste, her tip LED’li armatür için ayrı ayrı doldurulacak ve imzalı olarak sunulacaktır,

g) Standartlar ve Dokümanlar: Başvuru dosyasının incelenmesi aşamasında talep edilmesi halinde, teknik şartnamede belirtilen standartların veya dokümanların İngilizce ya da Türkçe kopyaları,

ğ) Işık Dağılım Eğrileri: LED’li armatürün C90-C270 düzleminde yatayla 0 derece açı yaparken ölçülen Eulumdat (ldt) formatında ışık şiddeti (I- γ) ölçümlerine ilişkin raporlar (laboratuvar onaylı çıktı ve elektronik ortamda),

h) Ekonomik Ömür Belgesi: LED çip üreticilerinden alınacak LED paketlerin LM 80-08’e göre yapılmış 10.000 saat ömür ölçümleri ve bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-11’e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu bulunan LED paket ömürlerine ilişkin belge ve armatür üreticisinden bu LED paketlerini kullandığına dair belge,

ı) LED Paket Renk Kararlılığı Belgesi: LED’li armatürlerde kullanılan LED paketlerin LM 80-08’e göre 700mA değerinde 105˚C paket sıcaklığında en az 10.000 saatlik ölçümlere göreçıkan maksimum ∆u’v’ değerlerinden hiçbirinin 0,0050 değeri üzerinde olmadığına dairbelge,

i) Cam Geçirgenlik Belgesi: Cam imalatçısından alınacak olan cam geçirgenliğinin %91 veüzerinde olduğunu ve bu camı kullandığını gösterir belge,

j) Koruma Sınıfı Belgesi: LED’li armatürlerin elektrik çarpmalarına karşı koruma sınıfını (Iveya II) gösteren imalatçı belgesi,

k) LED modüllerde kullanılan LED paketlerin seramik tabanlı olduğuna dair LEDimalatçısından alınan belge,

l) Lens Malzeme Belgesi: Lens imalatçısından, armatürlerde kullanılan lenslerin UV ışımalarınakarşı dayanımı olan PMMA veya PC malzemeden olduğunu gösteren imalatçı belgesi ve armatür imalatçısından bu malzemeyi kullandığına dair belge,

m) LED’li armatür imalatçısı firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,

n) LED’li armatür imalatçısı firmaya ait ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi,

o) LED’li armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren ölçülü ve ölçekli teknik çizimler,

ö) LED paketler üzerinden geçen akımları gösteren devre şeması,

p) LED paketlerin maksimum sürme akımını gösteren imalatçı belgesi,

r) RoHS uygunluk belgesi,

s) LED’li armatürlerin IEC TR 62778 standardına göre fotobiyolojik güvenlik kurallarına

uygunluk belgesi,

ş) Sürücünün, LED modüllerin ve LED çiplerin bağlantı şeması, armatürün tasarımlandığı güçteki sürücü akımı ve tasarım şemasına göre her bir LED çip üzerinden geçen akım hesaplamaları,

t) CE belgesi ve ekleri (Dosya İçeriği),

u) Başvuru yapılan armatürün ilgili tesis koduna göre performans kriteri raporu ve aydınlatma hesapları,

ü) Armatürlerin iç ve dış tasarımının detaylı olarak görülebildiği farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar.

Led’li Armatürlerin Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.