30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TCDD; ATOS ile Akaryakıt Alımını İhale Edecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları işletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile Akaryakıt temini işi açık ihale usulü ihale edilecek.

TCDD Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile Akaryakıt temini işi açık ihale usulü ihale edileceğini bugünkü resmi gazeteden duyurdu.

Resmi Gazetede yayınlanan duruyu aşağıdaki şekildedir.

AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     : 2018/169663

1 – İdarenin:

  1. a) Adresi:  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL
  2. b) Telefon ve Faks Numarası:  0 216 337 82 14 – 0 216 337 82 14
  3. c) Elektronik Posta Adresi:

2 – İhale konusu malın adı ve miktarı: H. Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.

3 – İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’de yapılacaktır.

4 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.