30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TBMM Genel Kurulu, Maden Kanunu’nu Görüşmeye Devam Edecek

ANKARA (Enerji Portalı) – TBMM Genel Kurulu, 52 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni bu hafta 11. maddeden itibaren görüşmeye devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 52 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni bu hafta 11. maddeden itibaren görüşmeye devam edecek.

Teklifte ele alınacak bazı konular ise şöyle:

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanıması,
 • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’nin, ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilmesi,
 • Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerine ait izinler, talep edilmesi halinde son ödenen arazi izin bedeli, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 yıla kadar uzatılması,
 • Altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75’inin alınmaması,
 • Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek, tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilmesi,
 • Yerli ham petrol üreticilerinin teşvik edilmesi. Yerli üreticilerin Türkiye’de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulması,
 • 26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan “Arap Heavy” petrolü yerine hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle “Ras Gharib” Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alınması,
 • Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiillere yüksek cezalar verilmesi. Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan şirketler, para cezasından önce ihtar edilmesi. İhtara rağmen aykırı durumunu gidermeyenlerin işleri geçici olarak durdurulacak, devamında düzeltmeyenlere ise para cezası uygulanılması,
 • Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan, yetkisiz olarak ölçü aletlerinin muayenesini, tamirini yapan, uygun olmayan ölçü aletlerini imal ve ithal eden, satan kişiye idari para cezası verilmesi,
 • Ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 200 lira ceza uygulanılması,
 • Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması, LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması durumlarında sorumlulara, 550 bin liradan az olmamak ve 1 milyon 500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanılması,
 • Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veya kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.