30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Tarım İşletmeleri 4 Biyogaz Tesisinin İşletme Hakkını 15 Yıllığına Devredecek

Tarım İşletmeleri bugünkü resmi gazetede 4 adet biyogaz tesisinin ilave kapasite arttırımı ile 2 kısım halinde 15 yıllığına işletme hakkını devredeceğini yayınladı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bugün resmi gazetede yayınlanan açıklamaya göre Anadolu, Karacabey, Gözlü ve Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde bulunan 4 adet biyogaz tesisi 2 kısım halinde 15 yıllığına İşletme hakkı devredilecektir.

Konuyla İlgili Resmi Gazetede yayınlanan ilan aşağıdaki şekildedir.

4 ADET BİYOGAZ TESİSİNİN İLAVE KAPASİTE ARTIRIMI İLE 2 KISIM HALİNDE 15 YILLIĞINA İŞLETME HAKKI DEVREDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 – Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu, Karacabey, Gözlü ve Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde bulunan 4 adet biyogaz tesisi 2 kısım halinde 15 yıllığına İşletme hakkı devredilecektir.

2 – İhale, 30/04/2018 günü saat 14.30’da Kapalı zarf teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler ve teklif mektupları en geç 30/04/2018 günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır.

4 – İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

  İŞLETME
1. KISIM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Mahmudiye/ESKİŞEHİR)
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Karacabey/BURSA)
2. KISIM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Sarayönü/KONYA)
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar/ŞANLIURFA)

5 – Geçici teminat, her bir kısım için teklif edilen toplam yıllık kira bedelinin %5’i oranında olacaktır. Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilecektir (geçici teminatın süresi en az 90 gün olacaktır). Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saate kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.

6 – İstekliler 4 adet biyogaz tesisine 2 kısım halinde ya da tamamına birden teklif verebilecektir. 1. KISIM Anadolu ve Karacabey Tarım İşletmeleri’ni, 2. KISIM ise Gözlü ve Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’ni ifade eder. İstekliler sadece Anadolu ve Karacabey Tarım İşletmeleri için ya da sadece Gözlü ve Ceylanpınar Tarım İşletmeleri için teklif verebilir. İstekliler dilerse 2+2 şeklinde ayrı ayrı tekliflerini belirtmek üzere 4 biyogaz tesisi için de teklif verebilecektir. Sadece 1 işletmedeki biyogaz tesisi için teklif verilemeyecektir. (Örneğin sadece Anadolu Tarım İşletmesi’ndeki biyogaz tesisi için teklif verilemeyecektir.) KDV hariç teklif verilecektir.

7 – İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinden ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

8 – TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin İşletme hakkı devri olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir