30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Sürdürülebilir Enerji Projesinin İlk Eğitimi Gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (Enerji Portalı) – Tepebaşı Belediyesi’nin, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamındaki ilk eğitim çalışması online olarak gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA tarafından başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” adlı projesi kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Süreç Yönetimi Projesi kapsamında düzenlenen ilk eğitim programı online olarak gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve planlama birim yetkilileri ile personellerin katıldığı eğitimde şu başlıklar ele alındı:

 • İklim değişikliği,
 • Kentler ve iklim değişikliği,
 • Kentler ve örgütlenme,
 • Başkanlar Sözleşmesi süreçleri,
 • Paydaş analizi çalışması,
 • Sera gazı envanter hesaplama,
 • Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları,
 • Başkanlar Sözleşmesi şablonu,
 • Sera gazı azaltım eylemleri,
 • Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Hazırlama ile ilgili SWOT analizi çalışması ve
 • Akıllı şehirler ve idari örgütlenme örnekleri

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme

Proje ile iklim değişikliğine uyumun sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması, bölge-şehir ölçeğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasıyla ilgili belediyenin eğitim, danışmanlık alarak kapasite geliştirmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında;
>> Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık süreçlerinin yürütülmesi,
>> Sürdürülebilirlik konusunda kapasitenin artırılması,
>> Eylem planı kapsamında idari örgütlenme,
>> Finansal kaynak ve ulusal-uluslararası ağlara erişim
önerisiyle ilgili danışmanlık hizmetleri alınması hedefleniyor.

Ayrıca
>> İklim değişikliğinin nedenleri ile etkileri,
>> Kentlerin risk ve kırılganlık değerlendirmesi,
>> Sera gazı envanteri hazırlanarak raporlanması ve
>> Eylem planının oluşturulması
için belediye personeline iki adet eğitim verilmesi planlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.