30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Spot Boru Gazı İthalatı Hakkında Karar Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugünün 31567 sayılı Resmi Gazete’de 10367 sayılı şu karar yayımlandı:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 tarihli toplantısında; 19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar‘da değişiklik yapılmasına ilişkin Ek’teki Usul ve Esaslar’ın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Ek: Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 1- Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “17. Diğer hükümler” maddesinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir:

“17.7 Kurul tarafından Bakanlık görüşü alınarak ihtiyaç görülen giriş noktaları için birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde kapasite ürünü ihdas edilebilir. Bu durumda ilgili giriş noktaları için bu Usul ve Esaslar’da belirlenen ilan süreleri, başvuru takvimi, kapasite oran ve dağılımları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından ayrıca belirlenebilir”

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.