30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SPD, Su ve Çevre sağlığı Hizmetlerindeki Enerji Maliyetlerini Araştırıyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, artan enerji maliyetlerinin kentlerde su temini ve çevre sağlığı hizmetleri üzerindeki olası etkisini incelemek için yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Su Politikaları Derneği (SPD), artan enerji maliyetlerinin kentlerde su temini ve çevre sağlığı hizmetleri üzerindeki olası etkisini incelemek için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ilk sonuçları Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyük kentimizin Su ve Çevre sağlığı hizmetleri için giderlerinin önemli bir bölümünü enerji giderlerinin oluşturduğunu ortaya koydu.

“İSKİ’nin %10, ASKİ’nin %12 ve İZSU’nun %25 enerji gideri bulunuyor.”

SPD tarafından başlatılan bu çalışmada ülkemizdeki 30 Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerinin Yıllık Faaliyet Raporları inceleniyor. Bu raporlarda yer alan enerji ve elektrik giderlerinin, toplam gider bütçesi içindeki oranları ve yıllık değişimleri Ankara, İstanbul ve İzmir için aşağıdaki sonuçları ortaya koydu:

Çalışmalara göre; elektrik tüketimi, 2018 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin gider harcamalarının yaklaşık %10’u, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’nin %12’si ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)’nin ise enerji ve elektrik gideri olarak %25’i oldu.

İZSU’nun elektrik ve enerji giderinin bütçe içindeki payının büyüklüğü, temin ettiği suyun %50’sini yeraltısuyundan karşılaması, büyük pompaj ihtiyacı ve çok sayıda içmesuyu ve atıksu arıtma tesisi işletmesi nedeniyle ortaya çıkıyor.

Yıldız, atık su enerji giderleri için şu değerlendirmede bulundu:

“Aslında Döngüsel Ekonomi içinde arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı Su İdarelerinin elektrik giderlerini daha da arttıracak. Diğer taraftan mevcut suyun daha verimli kullanılması için daha fazla arıtılmış atık su kullanımına ihtiyaç olacak. Bu durumda büyükşehirlerin su yönetimlerinin elektrik enerjisi giderlerini azaltmaya yönelik tedbirler alması gerekiyor.”

2015 yılında yapılan bir çalışma Ankara, İstanbul, İzmir de içme suyu ve arıtma sistemleri için 2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi tüketildiğini ortaya koymuş. Çalışmaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2015 yılında yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaat, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaklaşık 380 milyon kilovatsaat ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaklaşık 330 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi tüketmiş.

“Elektrik giderlerini tahmin etmede belirsizlik yaşanabilir.”

Bu tespit ile ilgili Yıldız şunları belirtti:

“Bu çalışma yapılırken İZSU’nun görece yüksek elektrik ve enerji giderlerinin yanı sıra 2018 yılında İSKİ’nin elektrik giderlerindeki artış da dikkatimizi çekti.

2018 yılındaki elektrik sarfiyatı 2017 yılına göre sadece %15 artmasına rağmen elektrik gideri %34 ‘lük bir artışla 2017 yılına göre 200 milyon TL daha fazla gerçekleşmiştir. Son beş yılın değerleri içinde sadece 2018 yılında gerçekleşen bu yüksek artış dikkat çekici bulunmuştur. Bu durum 2018 yılında İSKİ’nin satın aldığı elektriğin birim maliyetindeki artıştan oluşmuştur.

Bu durum büyükşehirlerimizin su ve kanalizasyon idarelerinin tahmini bütçeleri için elektrik giderleri kalemi konusunda belirsizlik yaşayabileceklerini ortaya koymaktadır.”

“Stratejik planların, öncelikle enerji kullanımında verimliliği ve yenilenebilir ve maliyeti düşük enerji üretimini dikkate almaları gerek.”

Su işlerinde enerji verimliliği konusunda yapılabilecek ile ilgili ise Yıldız, şunları aktardı:

“İklim değişiminin artan etkisi artan kent nüfusu, plansız kentleşme, ilave su ihtiyacının çok uzak mesafelerden getirilmesi gibi hususlar kentlerin su yönetimlerini mevcut suyu en verimli şekilde kullanmaya mecbur kılmaktadır. Bu kapsamda arıtılmış atık su kullanımının da arttırılması çözümler arasında yer almaktadır. Bu kullanım için en önemli gider kalemi ise yine ileri arıtma ve pompajda kullanılacak elektrik enerjisi girdisi olacaktır. Bu nedenle büyükşehirlerimizde su ve çevre sağlığı konusunda yapılacak olan stratejik planların, öncelikle enerji kullanımında verimliliği ve yenilenebilir ve maliyeti düşük enerji üretimini dikkate almaları gerekmektedir.

Büyükşehirlerde su ve çevre sağlığı hizmetlerinde kullanılan elektrik giderlerinin azaltılması için öncelikle akıllı ve iyi bir şebeke yönetimi kurulması basınçların iyi ayarlanması, verimli pompalar kullanılması, yerel yönetimlerin otoprodüktör olarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekiyor. Ayrıca kentlereki yağmur sularının terfi merkezleri üzerinden değil yerçekimi gücü ile yani “cazibe” yöntemiyle direk olarak deniz veya akarsulara ulaştırılması sağlanabilir.”

Dikkat çekilen sorunun bir örneği Türkiye’nin en küçük illerinden olan Yalova’da yaşandı….

SPD’nin üzerinde ele aldığı bu çalışma konusu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir örnek durum yaşanmıştı. Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ), belediyelerden alması gereken hizmet bedelini alamadığı için yaklaşık 1 milyon 650 bin TL tutarındaki elektrik faturası borcunu ödemekte zorluk yaşadı. Bir süre sonra da bölgenin görevli elektrik tedarik şirketi olan Limak Enerji Uludağ Elektrik A.Ş. elektrik kesintileri yapmaya başladı. Bunun üzerine YASKİ, ilgili belediyeler ve Limak Enerji arasından durum hakkında çözüm aramak durumda kaldılar.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.