30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SPbPÜ, Akkuyu için Yüksek Lisans Öğrencileri Alacak

RUSYA (Enerji Portalı) – St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde (SPbPÜ) “Isı Enerjisi” ve “Elektrik Enerjisi” alanında yüksek lisans eğitim programına katılım için duyuru yapıldı.

Rusya Federasyonu Federal Devlet Bağımsız Yükseköğretim Kurumu, St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde (SPbPÜ) “Isı Enerjisi” ve “Elektrik Enerjisi” Alanında Yüksek Lisans Eğitim Programı Çerçevesinde Lisans Mezunları için 2019 Yılı Kayıt Kabul Duyurusu yaptı.

Genel Bilgi ve Adaylarda Aranan Şartlar Şunlardır:

 • Türk yükseköğretim kurumlarından aşağıdaki uzmanlıklarda “Lisans” derecesi ile mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından “Isı Enerjisi” alanında 14 kişi, “Elektrik Enerjisi ve Elektroteknik” alanından 11 kişi eğitim görmek üzere kabul edilecektir:
 • Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği
 • Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği
 • Nükleer Enerji ve Teknolojiler
 • Lisans mezunları tarafından başvurular kabul edilecektir.
 • Eğitim İngilizce dilinde verilecektir.

Lisans Programı Mülakat Başvuruları Alma ve İnceleme Süreci

 • Yüksek lisans programına kabul işlemi, Türk üniversitesindeki lisans programında elde edinen bilgi konusunda, SPbPÜ hocası ile İngilizce dilinde uzaktan yapılan sözlü online mülakat sonucunda yapılacak.
 • Başvurular işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 Mart 2019 tarihine kadar www.akkuyu.com internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebilir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Mülakatlar 11-27 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.
 • Yapılacak başvuru aşağıdaki belgeleri içermelidir:
 • TC kimliğinin taranmış kopyası;
 • Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş üniversite diplomasının taranmış kopyası;
 • Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş lisans mezuniyet transkripti;
 • Özgeçmiş (elektronik posta bilgilerinin belirtilmesi zorunludur);
 • İngilizce dilinde niyet mektubu;
 • Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (son altı ayda çektirilmiş);
 • Varsa İngilizce dil bilgisini ölçen bir sınavın sonucunu gösteren belgenin taranmış kopyası.
 • Mülakat tarihi ve yeri, aday başvuru formunun incelenmesinden sonra www.akkuyu.com internet sitesinde duyurulacak; ayrıca adaylar telefonla aranarak bilgilendirilecektir.
 • Mülakatta başarılı olan adayların listesi (asıl liste – 25 kişi, yedek liste – 25 kişi) www.akkuyu.com internet sitesinde yayımlanacaktır.
 • Adaylar hiçbir şekilde mülakata katılımına ilişkin masrafların karşılanmasını talep etmeyecektir.
 • Mülakatta başarılı olan adaylar aşağıda listelenen belgeleri Şirketin Ankara ofisine iletmelidir. Belgelerin sunulma süresi hakkında daha sonra bilgi verilecektir.
 • İngilizce doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu;
 • Rusçaya çevrilmiş apostil tasdikli üniversite diplomalarının ve not dökümünün noter onaylı kopyaları.
 • Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve Rusya Federasyonu’nda eğitim görmesi için hiçbir engelin bulunmadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.
 • Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve HIV virüsü ve AIDS hastalığını taşımadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.
 • Türk vatandaşı olan öğrenci adayının Rusya Federasyonu’na giriş yapacağı, öğrenci vizesinin başlama tarihinden itibaren en az 18 ay geçerli olan pasaport sayfalarının Rusçaya çevrilmiş noter onaylı kopyaları (öğrenci davetiyesinin düzenlenmesi için gereken bilgileri içeren net olarak okunabilir sayfalar).
 • Diğer belgelerin kopyaları (uluslararası ve ulusal yarışmaların diploma ve sertifikaları).
 • Öğrenci, mülakatta başarılı olduktan ve sağlık raporunu sunduktan sonra hak ve yükümlülüklerini tanımlayan noter onaylı taahhütnameyi imzalar.
 • Taahhütnameyi imzaladıktan sonra öğrenci, Şirket’in Ankara ofisinde düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılmalıdır.
SPbPÜ Eğitim Programı
 • SPbPÜ İngilizce dilinde yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Eğitim sırasında öğrenciler Rusça dilini öğrenip TRKI-1 seviyesi Rusça dili final sınavından geçmelidir.
 • Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimlere katılmalı ve 1-3 yıl sürecek staj eğitimini tamamlamalıdır.
Öğrencilerin Kayıt Olma, Eğitim ve Barınma Koşulları:
 • Yüksek lisans eğitimini ve ek staj eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrenciler, Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerindeki eğitim ve staj süresi dahil olmak üzere SPbPÜ üniversitesindeki eğitim sürelerinin iki katı süreyle Akkuyu NGS’de çalışmalıdır.
 • Öğrencilerin başarısızlığı, disiplinsizliği, haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması durumunda, kendilerine SPbPÜ üniversitesinin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır.
 • Öğrencilere aşağıdaki imkanlar sağlanacaktır:
 • Yılda bir defa İstanbul-St. Petersburg- İstanbul güzergâhında gidiş-dönüş biletlerin ödenmesi,
 • 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı,
 • Mezuniyet sonrası 1-3 yıllık staj döneminde barınma imkanı,
 • Aylık 32000 (Otuz iki bin) Ruble tutarında burs ödemesi,
 • Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan mevzuat kapsamında sağlık sigortası.
 • SPbPÜ her eğitim döneminde AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye öğrencilerin ders katılımları ve başarı durumlarına ilişkin rapor gönderecektir.
 • Mücbir sebepler ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından kabul edilen özel durumlar haricinde eğitimin süresinin herhangi bir aşamasında eğitim almaktan vazgeçen ya da haklı gerekçesi olmaksızın veya Türkiye Cumhuriyeti devlet makamlarının kararı üzerine üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler aldıkları burs, sağlık sigortası poliçesi, uçak biletleri, barınma ve transfer masraflarını AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye tazmin etmekle yükümlüdürler.
 • Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alınacaklardır.
 • Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, eğitim merkezinde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yeterliliğini alan öğrenciler, Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaklardır.

Başvurmanız için gereken ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.