1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

Ağrı / Doğubayazıt

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No: 2021/272659

Niteliği, türü ve miktarı: Petrol Gazı LPG (Dökme) (ÖTV’siz) TSE-F-LP Ticari Propan 20.000 Kilogram. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.06.2021 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: 1’inci Mknz.P.Tug. Tşn.(Tük.)- 305 Mal Say. lığı (Doğubayazıt/AĞRI) ‘nın yapacağı tebligata göre, günlük ihtiyaçlar nispetinde, Tşn.(Tük.) Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Muayenesinin tamamlanmasını müteakip idarenin isteğine göre, 250 km. (yurt içi ) mesafede yüklenici araçları ile ücretsiz olarak istenilen birliğe teslim edilecektir. İhtiyaç Çizelgesi ve Tedarik Planında belirtilen miktarlarda, sürelerde ve aşağıda belirtilen özelliklerde yapılacaktır.

İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü: Mal Alımı

İhale detayları için buraya tıklayabilirsiniz.