30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Şişli Belediyesi, Akaryakıt – LPG İstasyonu Kiralayacak

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Akaryakıt – LPG istasyonu kiralama ihalesi yapılacağı duyuruldu.

Şişli Belediye Başkanlığı, 31131 sayılı Resmi Gazete‘de yayımladığı Akaryakıt – LPG istasyonu kiralama ihalesinin ayrıntıları şu şekilde:

MADDE 1 – Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:10 adresli, 10295 ada, 17 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, Market, Araç Yıkama Tesisi, vesaire müştemilatları ve benzer eklentilerini içeren 4.202 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama ihalesi yapılacaktır.

NoMahalle, Ada, Parsel10 yıllık Muhammen Kira BedeliGeçici Teminat BedeliKira Süresi İhale Tarihi ve Saati
1Merkez Mahallesi, 10295 ada, 17 parsel11.400.000,00TL. +KDV.342.000,00TL.10 Yıl04.06.2020 11:00

MADDE 2 – İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE 3 – İhaleye ait şartname, 03.06.2020 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 (bin)TL. bedel ile satın alınabilir.

MADDE 4 – Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 03.06.2020 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve istimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

MADDE 5 – İhaleye katılacaklar olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 04.06.2020 Perşembe Günü saat 11.00’a kadar Belediye Encümenine teslim edecektir.

İhalenin tamamını okumak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.