30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SHURA:”Her Ülke Rüzgarın ve Güneşin Potansiyelinden Yararlanmalı”

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA, Türkiye’de enerji dönüşümünün hızlandırılmasına dair hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’de enerji dönüşümünün hızlandırılmasına dair hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan raporda, Dünya’nın dört bir tarafından derlenen projelerle, her ülkede rüzgar ve güneş enerjisinin yerel potansiyelinden faydalanarak daha temiz, daha verimli ve daha güvenilir bir sistemlerin mümkün olduğu anlatılıyor.

SHURA yaptıkları çalışma ile ilgili:

“Rüzgar ve güneş Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler” raporu, dünyanın farklı bölgelerinden seçilen on ülke üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor. Bu ülkeler bir araya geldiğinde, dünya genelindeki toplam rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin dörtte üçünü temsil ediyor. Çalışmada, enerji dönüşümü için büyük önem taşıyan dört ana konu üzerinde duruluyor:

(i) Uzun vadeli enerji planlaması,

(ii) Düzenleyici çerçeve ve yenilenebilir enerji üretim maliyetleri,

(iii) Distem entegrasyonuna yönelik tedbirler ve

(iv) Finans ve iş modellerinde gerçekleştirilecek yenilikçi yaklaşımlar. Bu çalışmanın amacı, seçilen ülkeleri bu ölçütler açısından kısaca değerlendirmek ve ülkelerin en iyi uygulamaları ve deneyimlerine dayanarak ortak yanlarını tartışmak olarak özetlenebilir.”

diye aktardı.

Raporda ki en dikkat çekici ifadelerden biri de şu oldu:

İklim değişikliğiyle mücadele, yerel hava kirliliğinin azaltılması, enerji güvenliğinin artırılması ve sosyoekonomik faydalardan yararlanılması Dünya çapında gerçekleşen enerji dönüşümünün başlıca etkenleri arasında. Dünyadaki birçok ülke, sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin nasıl sağlanabileceğine dair net örnekler sunuyor. Türkiye, hem yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de enerji verimliliğine yaptığı yatırımları artırarak kendi enerji dönüşümünü başlatıp bu çabaya ortak oluyor. Bu dönüşüm, ülkenin cari açığını azaltmak ve hızla artan enerji talebini karşılayabilecek şekilde arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye’nin stratejik önceliklerinin başında geliyor.”

Küresel enerji sektörü yeni bir dönüşüm sürecine girdi ve bu dönüşümün merkezinde, uygulama örnekleri gün geçtikçe artan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri bulunuyor. Enerji dönüşümünün bir diğer önemli bileşeni ise, nihai enerji kullanımında elektrik tüketen uygulamaların giderek artması, dijitalleşme ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin de dâhil olduğu sistem genelinde yapılan yenilikler.”

SHURA’ya göre; iklim değişikliği, çevre sorunları, enerji güvenliği kaygıları ve sosyoekonomik faydalardan yararlanma ihtiyacı enerji dönüşümünü tetikleyen unsurların en başında geliyor. Bununla birlikte SHURA, enerji dönüşümün merkezinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri yer aldığı kanaatinde olduğunu ifade ediyor.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz: Rüzgar ve Güneş Türkiye’de Enerji Dönüşümünü Nasıl Hızlandırabilir_Küresel Örnekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.