30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SHURA’dan Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri Raporu!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” raporu yayımlandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, hazırladığı son raporunda “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” konusunu ele aldı. Bu konunun alt başlıkları olarak da şu alanlarda açıklamalarda bulundu:

1. Türkiye’deki Enerji Verimliliğinin Mevcut Durumu
2. Elektrik Tasarrufu Analizi için Referans Senaryolarının Geliştirilmesi
3. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Devamındaki Fırsatlar: SHURA Senaryosu

1. Türkiye’deki Enerji Verimliliğinin Mevcut Durumu

1. Dünyadaki Gelişmeler
2. Türkiye Enerji Verimliliği Gelişimi
2.1. Elektrik Sektörü
3. Mevcut Durumda Türkiye’nin Enerji Verimliliği Vizyonu ve Hedefleri
3.1. Türkiye’de Enerji Verimliliğini İlgilendiren Stratejilerdeki Önemli
Gelişmeler
3.2. UEVEP Genel Bakış
4. Türkiye Elektrik Sektörü ve Aktörleri
4.1. Elektrik Sektörünün Kapsamı
4.2. Elektrik Sektöründe Enerji Verimliliği Sağlayacak Uygulamalar
5. Türkiye Elektrik Sisteminin Enerji Verimliliğini Artırmak için SHURA
çalışmasında değerlendirilen Enerji Verimliliği Çözümleri
5.1. Enerji Verimliliği Çözümleri için Dünya’dan En İyi Uygulama
Örnekleri
6. Enerji Verimliliği Mevzuatının, İş Modellerinin ve Finansman
Seçeneklerinin Türkiye’deki Mevcut Durum

2. Elektrik Tasarrufu Analizi için Referans Senaryolarının Geliştirilmesi

1. Baz Senaryoda Elektrik Talebi Gelişimi
2. Baz senaryoda Sektör ve Son Tüketim Alanları Bazında Elektrik Tüketimi

3. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Devamındaki Fırsatlar: SHURA Senaryosu

1. Elektrik Talebi
2. Elektrik Tasarruf Potansiyeline Ulaşmada Enerji Verimliliği Çözümlerinin Rolü
2.1. Mevzuat
2.2. Piyasa Temelli Politika Mekanizması Araçları
2.3. İş Modelleri
2.4. Finansman Mekanizmaları
2.5. Sistem Verimliliği
3. SHURA Senaryosu Fayda ve Maliyetleri
3.1. Yatırım İhtiyacı
3.2. Elektrik Tüketimindeki Değişim
3.3. 2030 Yılındaki Fayda ve Maliyetlerin Değerlendirilmesi
3.4. Enerji Verimliliği Çözümlerinin Fayda ve Maliyetleri
3.5. Elektrik Tasarrufunun Teknoloji Başına Maliyetleri
3.6. Fosil Yakıt Tüketimi
3.7. CO2 Emisyonları
3.8. Elektrik Üretimi ve Yenilenebilir Enerjinin Payı
4. Çalışmanın Türkiye Elektrik Sektörüne Katkısı, Veri ve Varsayım Kısıtları ile Sonuçların Yorumlanması

Raporun tamamına aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.