30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SHURA, YEKA İhalelerini İrdeledi

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasına dair yapmış olduğu “Enerji Dönüșümünü Destekleyen Düzenleyici Çerçevenin Güçlendirilmesi İçin YEKA İhalelerini Daha Etkin Kılan Fırsatlar” isimli raporunu yayımladı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasına dair yapmış olduğu “Enerji Dönüșümünü Destekleyen Düzenleyici Çerçevenin Güçlendirilmesi İçin YEKA İhalelerini Daha Etkin Kılan Fırsatlar” isimli raporunu yayımladı.

Küresel enerji sektörü, maliyetleri hızla düşmeye devam eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sayesinde hızla dönüşmeye devam ettiğini ifade eden SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye de bu dönüşüm trendine son yıllarda yaptığı yatırımlar ve uygulamaya başladığı enerji politikaları ile katılmıştır. Türkiye’nin enerji stratejileri, artan enerji ithalatından büyük oranda etkilenen cari açığı azaltmayı önceliklendirmektedir. Bu stratejide enerji verimliliği ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarımızın daha fazla kullanımını artırmak öne çıkmakta, Türkiye bu kaynakların kullanımını hızlandırmak için yıllardır farklı politika mekanizmalarını geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasite kurulumunu desteklemek için uygulanmaya başlayan en yeni politika mekanizması, piyasaya dayalı maliyet bazlı “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)” ihaleleridir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak düzenleyici çerçeve portföyünde, sırasıyla 2005 ve 2011 yıllarından bu yana uygulanmakta olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)” ve ön lisans ihale modeli de bulunmaktadır.

‘Enerji Dönüșümünü Destekleyen Düzenleyici Çerçevenin Güçlendirilmesi İçin YEKA İhalelerini Daha Etkin Kılan Fırsatlar’ raporu, Türkiye’nin enerji sektörü paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde hazırlanmıştır. Rapor, YEKA ihale tasarımının hangi alanlarda, nasıl güçlendirilebileceğini incelemekte, sektör paydaşlarına 9 öncelik alanı önermektedir. Bu analizi gerçekleştirmek için üç aşamalı bir yöntem kullanılmıştır: (i) Türkiye’deki rüzgâr ve güneş enerjisi kurulumları açısından politika mekanizmalarını tanımlayan kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve YEKA ihale tasarımının performansını değerlendirmek için bir metodoloji belirlenmiştir, (ii) Avrupa Komisyonu için geliştirilen bir metodolojiye dayanarak 29 ülkenin deneyimlerinin karşılaştırılması yoluyla Türkiye’nin ihale tasarım unsurlarında iyileştirme alanları tespit edilmiştir, ve (iii) YEKA ihalelerinde tasarım unsurlarının değerlendirilmesine dayanarak hazırlanan bir anket aracılığıyla, paydaşların görüş ve önerileri toplanmıştır. Bu üçüncü aşamada ayrıca bir paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş, bu raporun taslak bir versiyonu ve öncelik alanı önerileri incelenmiştir.”

İlgili rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.