30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SHURA, Enerji ve Finans Konusuyla İlgili Raporunu Yayımladı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Türkiye Enerji Sektöründe Fiyatlandırma ve Piyasa Dışı Fon Akışları” isimli yeni raporunda enerji finansmanı için faydalı olabilecek değerlendirmeler bulunuyor.

SHURA, yeni raporunda sübvansiyon ve Türkiye’nin enerji piyasası hakkındaki araştırmalarını paylaştı. Çalışmanın önemi şu şekilde açıklanıyor:

“Ülkelerin enerji fiyatlandırma stratejilerinin, enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen strateji ve politikaların başarısını etkilediği görülmektedir. Bu sebeple yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin kullanımını hızlandırmayı amaçlayan enerji dönüşümü politikalarının tasarımı ve etkinliklerinin sağlanabilmesi için sübvansiyon ve destek uygulamalarının kapsamının anlaşılması büyük önem taşımaktadır.

Bugüne değin Türkiye’de enerji fiyatlandırma konusunda farklı veri ve bilgileri tek bir araştırmada değerlendiren bir çalışma yapılmamıştır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, böyle bir çalışmanın boşluğunu kapatmaya dönük bir ilk adım olması amacıyla, kamuya açık veri ve bilgilere dayanarak bu çalışmayı hazırlamıştır. Bu analiz, Türkiye enerji piyasalarındaki sübvansiyonlar, destekler, teşvikler, vergi muafiyetleri, özel enerji vergileri ve diğer başlıca destek mekanizmalarından kaynaklanan “piyasa dışı fon akışlarının” büyüklüğü hakkında genel bir değerlendirme ortaya koymaktadır.”

SHURA, yeni raporunda enerji piyasaları için oldukça önemli olan ve son zamanlarda Enerji Fonu ile desteklenmeye çalışılan sektör için faydalı olabilecek bilgiler ortaya koyduğu raporunda şu başlıklara yer veriyor:

  • Giriş
  • Sübvansiyon Kavramı ve Sübvansiyon Tanımı
  • Piyasa Yapısı
  • Sektördeki Başlıca Sübvansiyon ve Destekler
  • Sonuç ve Öneriler

Bu rapora ve yayımlanan diğer raporlara ulaşmak için enerjiportali.com/category/dijital-kutuphane/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.