30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


SHURA, Dünya Enerji Dönüşümü Raporunu İnceledi

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, SHURASTAT 23. sayılı raporunda IRENA’nın Haziran 2021 tarihli Dünya Enerji Dönüşümü raporunu değerlendirdi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından bugün yayımlanan SHURASTAT 23. sayılı raporunda şu bilgiler yer aldı:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Haziran 2021 tarihli Dünya Enerji Dönüşümü raporu küresel sıcaklık artışını bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlamanın sosyoekonomik etkilerini ortaya koyuyor. Raporda 1,50 C senaryosu ile mevcut politikalar senaryosu karşılaştırılıyor. 2050 yılında 1,50 C senaryosunda dünya gayrisafi hasılasının (GSH) mevcut politikalar senaryosuna kıyasla %0,3 daha yüksek seviyede olacağı hesaplanıyor. İklim kaynaklı hasarların da dikkate alındığı hesaplamalarda ise iki senaryo arasındaki fark %4’e ulaşıyor.

GSH Dünya, 1,50 C senaryosu ile mevcut politikalar senaryosu arasındaki fark (%)

Enerji dönüşümünün etkileri…

Enerji dönüşümü dünya ölçeğinde ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yaratıyor; ancak ülkeler, sektörler ve farklı toplum kesimleri arasında büyük farklılıklar görülebiliyor.

2050’de 1,50 C senaryosunda Dünya’da toplam istihdam baz senaryodakinden 20 milyon kişi daha fazla
2030’da elektrik sistemi dönüşüm senaryosunda Türkiye’de toplam istihdam baz senaryodakinden 43 bin kişi daha fazla
  • IRENA’nın 1,50 C senaryosunda Dünya’da fosil yakıtlara dayalı madencilik, enerji üretimi ve dağıtımında istihdam mevcut politikalar senaryosuna kıyasla daha düşük seviyede hesaplanırken, imalat sanayi, kamu ve kişisel hizmetler ile profesyonel hizmetlerde daha yüksek seviyede istihdam bekleniyor.
  • Türkiye için SHURA’nın yaptığı çalışmada 2030’da elektrik sistemi dönüşümü rekabetçi ve ihracata yönelik yapılanmış otomotiv ve makine sektörlerinde yüksek büyüme rakamları getirirken tarım, gıda işleme, tekstil/giyim gibi emek yoğun sektörlerde daha yavaş büyüme ve daha düşük istihdam bekleniyor.
  • Dünya genelinde toplam gelir, istihdam ve sosyal refah alanındaki olumlu etkilere karşın IRENA çalışması ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin, telafi edici politikalar uygulanmadığı taktirde sürme eğiliminde olduğunu saptıyor.
  • Küresel enerji dönüşümünün etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için hem uluslararası destek ve işbirliği programlarının, hem de ülkeler düzeyinde olumsuz etkileri en aza indirerek faydaları geniş kesimlere yayacak politikaların uygulanması önem taşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.