30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Serbest Tüketici Limiti Altında Kalan Ölçüm Noktalarının Serbest Tüketici Niteliği Kaldırıldı!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – EPİAŞ, 2018 yılı tüketimi serbest tüketici limiti altında kalan ölçüm noktalarının serbest tüketici niteliğinin kaldırıldığını bildirdi.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), 2018 yılı tüketimi serbest tüketici limiti altında kalan ölçüm noktalarının serbest tüketici niteliğinin kaldırıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 7. Maddesi’ne göre, bir önceki yıla ait toplam tüketimi cari takvim yılı için belirlenmiş serbest tüketici limitinin altında olan tüketiciler, Şubat ayı itibariyle serbest tüketici niteliğini kaybetmekte olup mevcut tedarikçisi tarafından portföyden çıkarılması gerekmektedir. İlgili maddede ayrıca, bu tüketicilerin yeniden serbest tüketici niteliği kazanıncaya kadar yeni bir ikili anlaşma yapamayacağı hükmedilmiştir. Aynı yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde ise 16/03/2013 tarihinden önce talep birleştirme ile serbest tüketici niteliğini kazanan ölçüm noktalarının serbest tüketici haklarının serbest tüketici limiti kaldırılıncaya kadar devam ettirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.”

EPİAŞ, yapılması gereken işlemleri ise şu şekilde açıkladı:

“Limit Altı Olan Serbest Tüketici Listesinin Bildirilmesi:

İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanabilmesi için tedarikçiler tarafından portföylerindeki sayaçlardan 2018 yılı tüketimi 2019 yılı serbest tüketici limiti olan 1600 kWh’ın altında kalanların listesinin (Mayıs 2013 döneminden önce talep birleştirme yoluyla portföye giren ve o tarihten beri portföyde yer alanlar hariç olmak üzere) DGPYS’ye 18 Ocak 2019 saat 17.00’a kadar yüklenmesi gerekmektedir. Bu tüketiciler için ayrıca portföyden çıkış talebi verilmemesi, verilen portföyden çıkarma taleplerinin ise pasife alınması gerekmektedir.

İşlem, DGPYS ekranları üzerinden Kayıt İşlemleri > Serbest Tüketici İşlemleri > ST Limit Altı İşlemleri menüsünden “Yeni Talep” butonuna tıklandıktan sonra;

  • Manuel yükleme için, Serbest Tüketici Limit Altı Tahliye Bilgileri başlığı altındaki “Ölçüm Noktası EIC Kod” alanı kullanılarak

ya da

  • Excel dosyası ile toplu olarak yükleme için, Serbest Tüketici Limit Altı Tahliye Bilgileri Excel Yükleme Paneli tıklanarak

gerçekleştirilebilir. İşlemlerin yapılabilmesi için  ST Limit Altı İşlemleri ile ilgili tüm yetkilerin işlem yapacak kullanıcılara tanımlanması gerekmektedir. Toplu tahliye işlemleri için;

  •  ekteki excelin kullanılması,
  •  excelin A sütununa EIC Kodlarının girilmesi ve B sütunundaki durum alanının boş bırakılması,
  • yapılan işlemlerin pasife alınması için ise; A sütununa EIC Kodlarının, B sütunundaki durum alanına  “0” değerinin girilmesi,
  • excel dosyalarının en fazla 2000 KB olarak girilmesi

gerekmektedir.

Limit Altı Ölçüm Noktaları İçin EPİAŞ Tarafından Yapılacak İşlemler:

Tedarikçilerin bildirdiği listede yer alan serbest tüketiciler Şirketimiz tarafından Şubat 2018 dönemi itibarı ile;

  • Portföyden çıkarılacak,
  • Ölçüm noktası tipi st olmayan olarak değiştirilecek,
  • Serbest tüketici hakkını kullanıyorsa portföyden çıkışı gerçekleştirilecek,
  • Portföye ekleme talebi varsa bu talepler pasife alınacaktır.”

EPİAŞ, işlem sonuçlarının ise Şubat 2019 Serbest Tüketici kesinleşmiş listelerinde duyurulacağı belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.