30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Sera Gazı Nedir?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (NO2), Hidroflorür karbonlar (HFCs) gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlara ya da bileşiklere sera gazı denir.

Sera gazları Dünya’nın yaklaşık 32°C daha sıcak olmasına neden olur. Bu gazların Dünya’nın ısınmasına olan katkıları, atmosferdeki miktarlarına ve kızılötesi ışığı soğurmadaki etkinliklerine göre değişir. Atmosferdeki en etkin sera gazı sudur. Ayrıca karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve ozon (O3) gazları da sera etkisine önemli katkıda bulunur.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın en önemli nedeninin bir sera gazı olan karbondioksitin atmosferdeki miktarında yaşanan artış olduğu düşünülüyor.

Sera Etkisi Nedir?

Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya yayılan uzun dalga boylu ışığı önce soğurur (tutar), daha sonra tekrar yayar. Sera gazları Dünya’dan uzaya yayılan ısının (kızılötesi ışığın) bir kısmını geri yansıtarak Dünya’nın ısınmasına neden olur. Bu olaya sera etkisi denir. Sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana gelir.

Grup kuramı ve kuantum mekaniği, aynı tür iki atomun bağ yapmasıyla oluşan moleküllerin kızılötesi ışığı doğrudan soğuramayacağını söyler. Dolayısıyla atmosferde bol miktarda bulunan O2 ve N2 gazları sera etkisine katkıda bulunmaz. Ancak ikiden fazla atom içeren moleküller ve farklı tür atomların bağ yapmasıyla oluşan iki atomlu moleküller sera etkisine katkıda bulunur.

sera gazı

Sera Gazları Nelerdir?

Sera Gazları; Karbon monoksit(CO), Karbon dioksit (CO2), Su(H2O), Metan (CH4), Azot Monoksit (NO),Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6),ozon (O3) gibi gazlardır.

Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs) gibi sera gazlarının atmosfere verilen miktarına sera gazı emisyonu denir.

sera gazı

Sera Gazları Atmosferde Nasıl Artar?

Sera gazı emisyon miktarı atmosferde insan kaynaklı olarak; fosil yakıt kullanımı, ormanların kıyımı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık ile artmaktadır. Doğal yollarla oluşup sera etkisini arttıran gazlar  ise bataklıklardan kaynaklanan metan, su buharları, karbondioksit, metan, nitroz oksit ve ozon içeren gazlardır.

Sera etkisi yapan kükürt ve azot oksitleri gibi gazlar aynı zamanda yağmurlarla asit oluşturup asit yağmurları şeklinde yer yüzüne döndüklerinden zararları daha erken anlaşılmış olup salınmaları uzun yıllar önce yasaklanan gazlardır.

Su buharının miktarı ise suyun doğal çevrimi ile sabit kalırken, karbon dioksit miktarı sanayi devriminden bu yana sürekli artmıştır. Fosil yakıtların enerji amaçlı olarak termik santrallerde, araçlarda, ısıtma sistemlerinde yakılması ve bir yandan da yeşil örtünün azalmasıyla atmosferdeki karbondioksit miktarı giderek artmaya devam etmektedir.

Sera Gazı Nasıl Azaltılır?

sera gazı

Sera gazı emisyon miktarlarının azaltılması için şunlar yapılabilir:

 • Her yere ağaçlar dikilmeli,
 • Atıksular arıtılmalı,
 • Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yenilenme,
 • Ulaşımda ve taşımacılıkta toplu taşımaya teşvik edilmeli ve araçların buhar gücüyle veya güneş enerjisiyle çalışanları üretilmeli,
 • Daha az enerji ile ısınma sağlanmalı,
 • Endüstride daha az enerji tüketen teknoloji sistemleri kullanılmalı,
 • Enerji tüketimi yüksek prosesler, daha az enerji tüketenler ile değiştirilmeli,
 • Enerji tüketimi yoğun olan endüstriyel tesislerde sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
 • Atmosfere bırakılan metan ve karbon dioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelmeli,
 • Fosil yakıtlar yerine örneğin bio dizel yakıt kullanılmalı,
 • Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler, teknolojiler devreye sokulmalı,
 • Güneş enerjisinin önü açılmalı ve nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerji ön plana çıkarılmalı,
 • Çöplerin vahşi depolanmasına son verilmeli ve düzenli depolama alanları kurulmalı,
 • Geri kazanılabilir atıkların geri dönüştürülmesi sağlanmalı,
 • Yalıtımsız binalara yalıtım zorunluluğu getirilmeli,
 • Enerjiyi verimli kullanan aletler ve ekipmanlar teşvik edilmeli,
 • Şehirlerde iş yerine ve okullara gitmek için bisiklet yolları yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.