30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Şehirlerde Yenilenebilir Enerji 2021” Raporu İncelendi

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, SHURASTAT 21. sayılı raporunda “Şehirlerde Yenilenebilir Enerji 2021” raporunun ayrıntıları değerlendirildi.

REN21 tarafından yayımlanan “Şehirlerde Yenilenebilir Enerji 2021” raporuna göre dünya nüfusunun %55’ini barındıran şehirler, küresel enerji tüketiminin ve enerji kaynaklı karbon salımının dörtte üçünü gerçekleştiriyor. Yerel yönetimlerin şehirlerde enerji dönüşümüne yönelik aktif politikalar ve hedefler geliştirmesi küresel enerji dönüşümü için büyük önem taşıyor.

2020 sonu itibarıyla dünyada toplam 1 milyar nüfusa sahip 1327 şehir resmi yenilenebilir enerji politika dokümanı veya hedefi açıkladı. Bunların arasında somut hedef açıklayanların adedi 834.

Dünyada 834 şehir yenilenebilir enerji hedefi açıkladı

• Türkiye’de karbon nötr hedefi olan tek şehir İstanbul.
• Dünyada 799 şehir kentsel yenilenebilir enerji kullanımına somut destek sağlayan yasal, finansal ve kolaylaştırıcı politikalar uyguluyor.
• Türkiye’de kentsel yenilenebilir enerji hedef ve programları olan şehir sayısının artması ve il düzeyinde destekleme politikalarının geliştirilmesi gerekiyor.

72 ülkede 834 şehir 1088 hedef belirledi

799 şehirde 1107 destekleme politikası uygulanıyor

Düzenleyici politikalar: Mahsuplaşma, garantili alım tarifesi, yenilenebilir enerji yükümlülükleri ve portföy standartları, elektrikli araçlara ve ulaştırmada yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yükümlülükler.
Mali/finansal politikalar: Vergi muafiyeti veya indirimleri, kamu alımları veya yatırımları, düşük faizli krediler, hibe ve sübvansiyonlar.
Kolaylaştırıcı politikalar: Binalarda zorunlu standartlar, düşük veya sıfır karbonlu bölgeler, taşıt kısıtlamaları ve standartları, enerji verimliliği politika ve önlemleri, karbon nötr ve karbon azaltımı politikaları, kooperatiflere ve toplum katılımına teşvikler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.