30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Sanayi Bakanlığı’ndan Enerji Etiketlemesi Hakkında Tebliğ

ANKARA (Enerji Portalı) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 31491 sayılı bugün çıkan Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ”in amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan  Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, konut havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesi gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, konut tipi havalandırma ünitelerinin enerji etiketlemesi gerekliliklerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ, aşağıdaki özelliklere sahip;

a) Elektrik giriş gücü 30 W’tan az olan tek yönlü (egzoz veya besleme),

b) Özellikle 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacağı belirtilen,

c) Özellikle yangın güvenliği ile ilgili inşaat işlerinde 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde belirtilen temel gerekliliklere uyan, acil durumlarda ve kısa süreli çalışacağı belirtilen,

ç) Özellikle aşağıdaki durumlarda çalışacağı belirtilen;

1) Hareket ettirilen havanın çalışma sıcaklığı 100 ⁰C’den fazla olan,

2) Fanları tahrik eden motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motorun ortam çalışma sıcaklığı 65‑⁰C’den yüksek olan,

3) Motorun hava akışının dışında yer alması durumunda, motor için ortam çalışma veya hareket ettirilen havanın sıcaklıkları -40⁰C’den düşük olan,

4) Besleme voltajı > 1000 V AC veya > 1500 V DC,

5) Ortamda toksik, çok aşındırıcı veya alevlenir ortamlar veya aşındırıcı maddeler bulunan.

d) Donma koruması veya defrost için ısı transferi hariç olmak üzere, ısı geri kazanımı için bir ısı eşanjörü ve bir ısı pompası içeren ya da ısı geri kazanım sistemine ilave olarak ısı transferine ya da ısı atılmasına izin veren,

e) Mutfak cihazları içerisinde 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)’e göre aspiratör olarak sınıflandırılan

konut tipi havalandırma ünitelerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.