30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Samsun-Çarşamba BES, Tartışmalara Sebep Oldu

SAMSUN (Enerji Portalı) – Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerjisi Santrali (BES), biyokütle enerjisi santrallerinin çevre ve insan sağlığı açısından gündeme getirilmesine sebep oldu.

Oltan Köleoğlu Enerji’nin Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurmayı planladığı BES tesisi olmak üzere biyokütle enerjisi hakkında Samsun Haber’de değerlendirmelerde bulunan Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan’ın sözleritartışmalara neden oldu.

Açıklamalarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Pala tarafından yapılan çalışmaya atıfta bulunan Erdoğan, şunları söylemişti:

“Türkiye’nin en önemli ovalarından birisi kabul edilen Çarşamba Ovası’nda Eğercili Mahallesinde Biyokütle Enerjisi Termik Santrali kurmak için çalışmaların başladığını görüyoruz. Biyokütle kaynaklarının hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığını görebiliriz. Örneğin; odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, buğday samanı, fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi evsel organik atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları biyokütle için kaynak oluşturmaktadır. 

Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı ürünleri, tarım kesiminin bitkisel artıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır. Çarşamba’da kurulması planlanan biyokütle enerjisi santralinin kaynağı da ağırlıklı olarak bu ürünlerden oluşacaktır.

Öncelikle bu santraller verimleri düşük enerji santrallarıdır. Su ihtiyaçları oldukça yüksektir. Geniş yerleşim bölgelerine ihtiyaç duyar. Gerek hammaddenin depolanması ve yakılması gerekse de atıkların depolanmasının hem çevresel hem de görüntüsel kirliliğe neden olması söz konusudur. Tarım alanları bakımından rekabet oluştururlar.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Pala tarafından yayınlanan çalışmada biyokütle enerjisi santrallerinin bulunduğu yerlerde insanların sağlığının önemli ölçüde bozulduğu ifade edilmiştir.

“BES’e karşı çıkmanın en önemli nedenleri hava kalitesi ve halk sağlığına ilişkin endişeler.”

İngiltere’deki ve diğer bazı ülkelerdeki biyokütle enerjisi santrallerine, büyük ölçüde yerel etkiler nedeniyle santral çevresinde yaşayan topluluklar tarafından giderek daha fazla karşı çıkılmaktadır. Bu karşı çıkmanın en önemli nedenleri hava kalitesi ve halk sağlığına ilişkin endişelerdir.

“Bazı araştırmalarda biyokütle santrallerinden meydana gelen kirliliğin, santrallerin yakınlarındaki sakinlerde önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.”

Tayland’da biyokütle santrallerinin yakınında yaşayanlarda yapılan bir araştırmada; santrallere 1 km mesafede yaşayan kişilerde alerji, astım ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığının görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek görüldüğü saptanmıştır. Kaşıntı, kızarıklık, göz tahrişi, öksürük, burun tıkanıklığı, alerjik semptomlar, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu riskleri biyokütle enerji santrallerinin yakınında yaşayanlar arasında daha belirgin olarak bulunmuştur. Araştırmada, biyokütle santrallerinden meydana gelen kirliliğin, santrallerin yakınlarındaki sakinlerde önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği sonucuna varılmıştır.

“Türkiye’nin en önemli tarım arazilerinin adeta enerji çöplüğüne dönüştürülme çabalarıdır.”

Sonuç olarak, Tekkeköy’e kurulan ve yoğun mücadele sonucunda kaldırılan mobil santralla başlayıp, peş peşe kurulmaya çalışılan termik santrallerden sonra şimdi de biyokütle santralinin gündeme gelmesi, Türkiye’nin en önemli tarım arazilerinin adeta enerji çöplüğüne dönüştürülme çabaları olarak görülmektedir. Bölgedeki tarım arazilerine ve hayvancılığa olacak olumsuz etkilerinin yanı sıra insan sağlığı üzerinde yaratacağı sorunlar nedeniyle bu proje konusunda Samsun kamuoyunu uyarıyoruz.”

Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali

“Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında biyokütle enerjisi gelmektedir.”

Bu açıklamalarından ardından Oltan Köleoğlu Enerji’den bir açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Biyokütle ile elektrik üretimi farklı organik atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan ısı ile elde edilir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

Biyokütle enerjisi yüksek ve yenilebilir bir kaynak olması her yerden elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

“Biyokütle enerjisi için hammadde olarak atıklar kullanılmaktadır.”

Biyokütle enerjiyi elde etmek için hammadde olarak tarımsal ve orman ürünlerinin yanı sıra, bu ürünlerin işlenmesi ile elde edilen yan atıklarda kullanılmaktadır. Her yıl anız yakılması neticesinde tarım arazilerinde ciddi verim kayıpları ve hava kirliliği oluşmaktadır. Anız olarak yakılan ayçiçeği, mısır, çeltik sapları biyokütle enerjisi santralleri ile aile ve ülke ekonomisine kazandırılmakta, tarımsal verim arttırılarak çevresel kirliliğinde önüne geçilmektedir. Biyokütle enerjisi santralleri ile anız yakılmasının önüne geçildiğinde, tarım arazilerinde yüzde 10 verim artışı sağlanırken, aynı zamanda toprak canlılarının da yaşamasına imkan tanınacaktır.

“Avrupa Birliği ülkelerinde BES kurulması desteklenmektedir.”

Biyokütle enerjisi santrallerinin termiklerle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Aksine çevre dostu olarak ve yenilebilir enerji santralleri olarak da tüm dünyada tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde karbon sertifikasyonu kapsamında biyokütle enerjisi santralleri termik ve fosille çalışan enerji santrallerine göre, çevre dostu teknolojileri sahip olması nedeniyle sera gazı salınımını da azalttığı için yapımları desteklenmektedir.

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı  Eğercili Mahallesi lojistik merkez düşünülerek etraftaki il ve ilçelerde bulunan fındık kabuğu, fındık zurufu, kavak dalı, kavak kökleri, çeltik sapları, çeltik kavuzu, bahçe budama atıkları, mısır ve ayçicek sapların toplanmasını ile anız yakımının önüne geçilecek, toprak verimliliğinin arttırılması sağlanacak ve biyokütle enerjisi santralinde elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılacaktır.

Ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilebilir ve temiz enerji üretimi ile model bir proje ortaya konacaktır.

Samsun-Çarşamba ilçesi ve komşu ilçelerdeki çiftçiler düşünüldüğünde yaklaşık 20 bin üreticiye bu atıkların satın alınması ile doğrudan ek gelir sağlanarak ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi gerçekleştirilecektir. Satın alınacak tarımsal ve orman ürünleri atıkları ile bölgeye her yıl yaklaşık 100 milyon TL doğrudan gelir desteği sağlanmış olacaktır.

Ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilebilir ve temiz enerji üretimi ile model bir proje ortaya konacaktır. Temiz enerji ile yıllık 189 bin MWh elektrik üretilecektir. Yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.

Proje kapsamında yatırım döneminde 250, işletme döneminde ise yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlanacaktır. Samsun-Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali atık ısısından yaklaşık 50 dekar alanda modern sera kurulumu yapılarak 50 bayan personel istihdamı ile tarım üretim gerçekleştirilecektir. Enerji santrali 2021’in başında üretime geçecektir.”

Kaynak: Gazeteniz Olsun

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.