30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Salgın Sonrasında Enerji Dönüşümü ile Sürdürülebilir Büyüme”

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme seçeneklerini içeren rapor yayımladı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından şu rapor yayımlandı:

“Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme”

Raporun genel değerlendirme kısmında şu özet yer alıyor:

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve sistem yönetimi için dijital teknolojiler enerji dönüşümünün ana bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu alanlardaki eylemler, daha düşük maliyetli, daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine geçişi sağlarken, sundukları yüksek istihdam, artan katma değerli üretim ve daralan cari açık gibi fırsatlar ile içinden geçmekte olduğumuz ekonomik krize de çözüm olabilecektir. Enerji dönüşümüne ilişkin eylemler kısaca aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir:

Daha etkin bir planlama ile yatırımcılar açısından belirsizliklerin ortadan kaldırıldığı, öngörülebilirliğin artırıldığı bir yenilenebilir enerji mevzuat yapısıyla, yenilenebilir enerji kaynakları artan oranda sisteme dahil edilmeli, çatı üstü güneş panelleri gibi dağıtık sistemler desteklenmelidir.

Yenilenebilir enerjinin daha yüksek oranlarda sisteme entegrasyonunu sağlamak için esnekliği destekleyecek ve yüksek teknolojili üretim anlamına gelecek enerji depolama teknolojilerine yapılacak olan yatırımlar artırılmalıdır.

Elektrik talebinin yaklaşık olarak yarısından sorumlu olan sanayi sektöründe enerji verimliliğini artırıcı önlemlere öncelik verilmeli, sektöre sağlanan krediler, söz konusu önlemlerin alınması koşuluyla kullandırılmalıdır.

Elektrik tarifelerinde ve piyasa tasarımında düzenlemeler yapılmalı

Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün ağırlıklı rolü ve binalardan kaynaklanan emisyonların yüksek payı göz önünde bulundurularak, gelişen inşaat ve malzeme teknolojilerinin devreye alınmasıyla binalarda ısınma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacını en aza indirecek yatırımlar yapılmalıdır.

Şehir hayatından kaynaklanan emisyonun azaltılması amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarının planlanmasını da içeren çevre dostu şehir altyapıları geliştirilmeli, şehir içi ulaşımda yenilenebilir enerjiden gücünü alan elektrifikasyon temelli etkin ve verimli bir ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve elektrikli araçların sisteme entegrasyonunu sağlamak üzere, gelişmelerle ve ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde iletim/dağıtım şebekesi altyapıları iyileştirilmeli, entegrasyonu sağlayacak elektrik tarifelerinde ve piyasa tasarımında düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye’ye özgü koşulların ve mali kaynakların göz önünde bulundurulduğu bir finansman stratejisi ortaya konmalıdır. Dönüşümü ortaya çıkaracak eylemlerin gerçekleştirilmesinde finansman en kritik rolü oynamaktadır. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji (şebeke ölçeğinde ve dağıtık), elektrikli araçlar ve destekleyici şehir altyapıları gibi birbirlerinden farklı ancak tamamlayıcı alanların yenilikçi finansman modelleriyle ele alındığı; kaynak çeşitliliğinin sağlanması için ulusal/çok taraflı kalkınma bankalarının fonlarına ve ulusal/çok uluslu fonlara erişimi kolaylaştıracak adımları çerçeveleyen, aktif dönüşüm politikaları tasarlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.