Sabunsuyu Çatak Barajı ve HES (Kaya Malzeme Ocağı, Hazır Beton Santrali, Kırma-Eleme Tesisi Dahil) ÇED Olumlu Kararı Çevresel Etli ve Değerlemesi, İzin ve Denetim Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Osmaniye İli, Düziçi İlçesi sınırları içerisinde sulama suyu, enerji ve içmesuyu temini amacıyla “Sabunsuyu Çatak Barajı Planlama ve Proje Yapım İşi” kapsamında Çatak Barajı’nın yapımı planlanmaktadır.

Proje kapsamında yapımı önerilen Çatak Barajı, proje alanı Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye İli Düziçi İlçesi’nin 3 km kuzeyinde, Değirmenkaşı Mevkiinde Aslantaş Barajı’na dökülen Sabunsuyu Deresi üzerindedir.

Bu proje ile mevcut durumda yeraltı suyu kuyularından ve Sabunsuyu’ndan açık kanalla sulanan DSİ Haruniye ve Sabunsuyu sulama alanlarının Çatak Barajı’ndan temin edilecek su ile yüksek basınçlı borulu sulama sistemi kullanılarak sulanması planlanmıştır. Böylece hem sulama suyu ücretlerinde önemli bir düşüş, hem de sulama oranı, sulama verimliliği ve sulama kârlılığında önemli bir artış olacaktır. Ayrıca yapımı planlanan Çatak Barajı hidroelektrik santrali ile enerji temin edilecek ve Düziçi İlçesi’nin ve ilçeye bağlı Ellek, Atalan, Böcekli ve Yarbaşı Beldelerinin içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Projede öngörülen yapıların inşası aşamasında gerekli olacak malzemenin temini amacıyla K-1 Kaya Malzeme Ocağı kullanılacaktır. Söz konusu malzeme ocağında üretim yapabilmek için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne Hammadde Üretim İzni başvurusu yapılmıştır. Proje kapsamında yer alan ünitelerin inşaatında kullanılacak olan betonun temini amacıyla bir adet beton tesisi ve kaya malzeme ocağından temin edilecek malzemeden agrega ve kırmataş üretimi amacıyla bir adet kırma-eleme tesisinin işletilmesi planlanmaktadır. Baraj inşaat sürecinin 4 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmakta olup, inşaat süresince kırma-eleme tesisi, hazır beton santrali ve K-1 kaya gereç alanı işletilecektir.

Çatak Barajı aks yeri, rezervuar alanı ve proje kapsamında işletilecek malzeme ocaklarının yerlerini gösterir 1/25 000 ölçekli Genel Vaziyet Planı EK-3’de verilmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı R.G. ile ve 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı R.G. ile değişiklik) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre;

– Çatak Barajı yaklaşık 87,086 hm³ hacmi nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Ek-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Madde 14: Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj veya göletler” e istinaden Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi’nde yer almaktadır. Sabunsuyu Çatak Barajı Planlaması ve Proje Yapımı Sabunsuyu Çatak Barajı Planlama ve Proje Yapımı İşi I-2 TEMELSU Sabunsuyu Çatak Barajı ve HES Projesi (Kaya Malzeme Ocağı, Hazır Beton Santrali, Kırma-Eleme Tesisi Dahil) Çevresel Etki Değerlendirme Raporu [Rev.0]/ARALIK 2017/GAE/

– Proje kapsamında işletilecek olan Hammadde Ocakları kapsamında K-1 Kaya Ocağı 6,07 ha olup, ÇED Yönetmeliği Ek-II “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler” Listesi’nde 49. Madde-Madencilik Projeleri başlığının (a) alt başlığında belirtilen “Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme yöntemi ile madenlerin çıkarılması” ibaresine istinaden Ek-II listesinde yer almaktadır. – Proje kapsamında yapılacak olan enerji temini HES tesisi kurulu gücü 11,55 MW olup; ÇED Yönetmeliği Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler” Listesi’nde 15. Maddede belirtilen “Kurulu gücü 10 MW ve üzeri olan hidroelektrik enerji santralleri” sınıfında yer almaktadır.

– Proje kapsamında işletilecek olan Kırma-Eleme Tesisi (Yıllık üretimi 2 679 200 ton/yıl) ÇED Yönetmeliği Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler” Listesi’nde 27. Maddede belirtilen Madencilik Projeleri başlığının (ç) alt başlığında “Kırma-eleme tesisleri (1a ve 2a grup madenler 400 000 ton/yıl ve üzeri)” sınıfında yer almaktadır.

– Proje kapsamında 2 adet beton santralinin işletilmesi planlanmakta olup, SSB beton üretecek santral 350 m3 /saat ve klasik beton üretecek santral 50 m3 /saat kapasiteli olacaktır. SSB beton santrali ÇED Yönetmeliği Ek II “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler” Listesi’nde Madde 18 “Hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler, (Üretim kapasitesi 100 m3 /saat ve üzeri)” sınıfında yer almaktadır.

Uygulama açısından ele alındığında Sabunsuyu Çatak Barajı, HES projesi ve doğal yapı gereç alanının ÇED Raporu hazırlanacak faaliyetler arasında olması nedeniyle HES projesi, kaya gereç alanı, kırma-eleme tesisi ve hazır beton santrali Çatak Barajı ÇED Raporu’na entegre edilerek ÇED çalışmalarının gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu entegre proje için ÇED Dosyası hazırlanmıştır.