RESSİAD – Rüzgar Enerjisi Ve Su Santralları İş Adamları Derneği adıyla tüzel kişiliğe sahip bir dernek kurulmuş olup, merkezi Ankara’dadır.

RESSİAD – Rüzgar Enerjisi Ve Su Santralları Amacı;

Rüzgar enerjisinden ve su enerjisinden (deniz enerjileri dahil her türlü hidrolik enerjiden) elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, bunlarla ilgili çevrim sistemleri ve çeşitli rüzgar ve su türbinleri ile yardımcı donanımlarının üretimi, santralların kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak, üyelerinin birbirleriyle yerli ve yabancı ticari, bilimsel, teknik, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha düzenli, dengeli ve disiplinli bir biçimde sürdürmek, ülkemizde rüzgar ve su enerjilerinden elektrik üretimi sorunlarına ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, rüzgar ve su enerjilerinden elektrik üretimi ve satışını güvenilir, çevre ile uyumlu, kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktır.

RESSİAD – Rüzgar Enerjisi Ve Su Santralları İletişim:

Adres:  Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Telefon: +(90) 312 436 95 98

Fax: +(90) 312 436 95 98

Mail:  ressiad@ressiad.org.tr