Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller Nedir?  PHES Nasıl Çalışır?
Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller

“Biri alt diğeri üst hazne olmak üzere en az iki hazneden oluşan, sistemde arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla elektrik talebinin düşük olduğu zaman diliminde suyun üst hazneye pompalanarak hidrolik güç olarak biriktirildiği, elektrik talebinin yüksek olduğu zaman diliminde yük yönetimine destek olan, iletim sisteminin yönetilmesinde ihtiyaç duyulan yan hizmetlere katkı vermek üzere önceliklendirilmiş tesislerdir.”

Pompaj Depolamalı Santrallerin Yarar ve Fonksiyonları:

-Puant saatlerinde maksimum yükün ekonomik olarak karşılanabilmesine olanak sağlamak,

-Şebekedeki aşırı yük ve dengesizliklerin önlenmesi,

-Sistem minimum yükünü artırabilme (Konvansiyonel HES’ler tarafından gerçekleştirilememektedir),

-Tersiyer yedek kapasite tutabilme,

-Gerilim ve güç faktörünün düzeltilebilmesi,

-Oturan sistemin toparlanması sırasında sisteme katkı verebilme,

-Frekans regülasyonuna katılabilme,

-Güneş ve rüzgardan elde edilen büyük miktarlardaki enerjinin depolanması için bir alternatif teşkil etmek,

-Sistem kayıplarının azaltılmasına destek sağlayabilme,

-Kararlı işletime katkı verebilme,

-Büyük kapasiteli santrallerin (Termik, Nükleer) devre dışı kalmaları veya kolay durdurulamama durumunda yedek güç teşkil etme.

-Güvenli bir güç kontrol sistemi tesis etmek,