Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirketlerin sosyal ve çevresel uygulamaları, iş etiği ve sorumlu satın alma bakımından olgunluklarını değerlendiren uluslararası derecelendirme kuruluşu EcoVadis’in “Gümüş Bilinirlik Seviyesi”nde yer almaya hak kazandı.

Sürdürülebilirlik kavramını markasına ve hizmetlerine entegre etmeyi benimseyen Polisan Holding iştirakleri yatırım, üretim ve hizmet stratejilerini sürdürülebilirlik prensipleriyle artı değer yaratacak şekilde oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, Poliport Kimya, Nisan 2018 tarihinde, “Birlikte Sürdürülebilirlik Girişimi TfS (Together for Sustainability)” aracılığı ile EcoVadis değerlendirmesine katılım daveti aldı ve Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satınalma başlıklarında 21 kriterde değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu kriterler ; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve BM İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri’ne dayanıyor.

Bu yıl yapılan ilk değerlendirmesinde, Poliport Kimya, “Gümüş Bilinirlik Seviyesi”nde (Silver Recognition Level) yer almaya hak kazandı. Poliport Kimya, platformda değerlendirmeye tabi tutulan şirketler arasında en iyi %30’luk, sektöründe en iyi %10’luk dilimde bulunuyor.

Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, “Sektörlerdeki uzun vadeli gelişme ve istikrarımızı, sürdürülebilirlik konularına olan bilinçli yaklaşımımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Her değerlendirmeyi bir fırsat biliyoruz. Ecovadis’in sürdürülebilirlik yolculuğumuza katkıda bulunacak bu değerlendirme raporunu da performansımızın artması ve gelişimi için birer araç olarak kullanacağız.” dedi.