30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Petrol Ürünleri Teminine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – EPİAŞ, 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Enerji Piyasaları İletme A.Ş. (EPİAŞ), 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Tebliğde yapılan değişiklikler ise şöyle oldu:

  • Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.”

  • Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir.”

  • Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “2710.19.99.00.00.11” ibaresi “2710.19.99.00.11” olarak değiştirildi.
  • Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“MADDE 9 – (1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi yer alır.”

İlgili değişiklik tebliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.