30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Petrokimya Sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara mallar üreten bir sanayi dalıdır. Ambalaj elektronik otomotiv inşaat tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür. Petrokimya sektörü ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin %25’ini temsil etmekte olup, PETKİM bu gün ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye Kimya Sanayinin en büyük oyuncularından biridir.

PETKİM 30.05.2008 tarihinde özelleştirilerek %51 hissesi SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş’ye devredilmiştir. Özelleştirmenin tamamlanması ile kapasiteyi kar marjı yüksek ve katman değer yaratan ürünlerle artırmak için yapılan çalışmalara hız verilmiştir. PETKİM Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak, 44 yıllık köklü deneyimi ve dinamik yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiştir.

Petrokimya Sanayi Türkiye’ye 1960’lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiştir.1965 yılında, ülkede Petrokimya Sanayi geliştirilmesi amacıyla PETKİM kurulmuş ve 1970 yılında devreye alınmıştır. Komplekste yer alan ünitelerin büyük bir kısmı yenilenmiş ve hızla artan yurtiçi talebini karşılamak amacıyla PETKİM’in ikinci kompleksi 1985 yılında Aliağa’da devreye alınmıştır. Aliağa Kompleksi Fabrikaları o günlerin optimum kapasiteleri ve oldukça ileri teknolojileri ile kurularak 1985yılı itibariyle devreye alınmıştır.
Aliağa Kompleksinde toplam 1.903 bin ton kapasite ile termoplastik ürünleri (AYPE, PVC, YYPE ve PP), elyaf hammaddeleri(ACN, PTA ve MEG) ve diğer petrokimyasal ürünler (Etilen, Benzen, PA, Gaz Klor, VCM) üretilmektedir. 1985 yılında Aliağa Fabrikaları devreye alındığından beri kapasite artışı, darboğaz giderme, yenileme ve modernizasyon kapsamındaki yatırımlarla sürekli gelişmeye devam eden PETKİM, 2003–2009 yılları arasında yapılan yaklaşık 500 milyon USD’lik yatırımla üretim kapasitesini %20 artırmış ve teknolojisini yenilemiştir.

Buna rağmen 2009 yılı sonunda yurtiçi talebin ancak %25’i karşılanabilmiştir. Bunun nedeni ise Türkiye petrokimya pazarının %11’lik büyüme hızı ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasıdır.

Türkiye’de petrokimya sektöründeki büyüme hızı GSYH’daki büyüme hızının yaklaşık 2 katı düzeyindedir. Sektördeki büyüme hızı yüksek olmasına rağmen,Türkiye petrokimya sektörü henüz Pazar doygunluğa erişememiştir. Türkiye’de kişi başına plastik tüketimi 45 kg/yıl iken ABD, Kanada ve batı Avrupa ülkelerinde bu oran 70-90kg/yıl arasında değişmektedir.

Ülkemizin kalkınma hedefleri birçok sektörde beklenen gelişmeler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir

PETKİM planladığı ve yürüttüğü yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayarak, üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını hedeflemektedir.

PETKİM yurtiçi üretimin, ülke ekonomisi için öneminin farkındalığının içerisinde paydaşların beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla kısa, orta ve uzum vadeli politika ve stratejilerini belirlemiştir. PETKİM’in kapasite artırıcı yatırımlarının itici gücü olan ve hammadde güvenilirliğini sağlayacak rafineri kurma çalışmaları STAR Rafineri A.Ş. tarafından başlatılmıştır.

Türkiye’nin özel sektör eliyle gerçekleştirebilecek en büyük yatırımı olan rafineri-petrokimya entegrasyonu ile Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023’te PETKİM yarım adasını Avrupa’nın en verimli üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemiştir.

Genel Müdürlük
Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 35800
Aliağa-İzmir/Türkiye
Tel : +90 (232) 616 12 40 (8 Hat) – 616 32 40 (10 Hat)
Faks : +90 (232) 616 12 48 – 616 14 39 – 616 24 90
Satış Müdürlüğü
Faks : +90  (232) 616 47 70  / +90  (232) 616  23 65
Pazarlama Müdürlüğü
Faks : +90  (232) 616 47 70  / +90  (232) 616  23 65
Lojistik Müdürlüğü
Faks : +90  (232) 616 47 70  / +90  (232) 616  23 65
Satış Operasyon Müdürlüğü
 Faks : +90  (232) 616 47 70  / +90  (232) 616  23 65
Ticaret  Müdürlüğü
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, Kat 2, No:14 Maslak/ İstanbul
Tel : +90 (212) 305 01 65
Faks : +90 (212) 305 01 66
Muhasebe Müdürlüğü
Müşteriler Muhasebesi Faks : +90 (232) 616 36 93
BA-BS Formları için Faks : +90 (232) 616 26 51

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.