30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Arıyor

Osmaniye (Enerji Portalı) – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere 11 adet öğretim üyesi alacağını ilan etti.

26.10.2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere 11 adet öğretim üyesi alacağını ilan etti. İlanda Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Programı’na da 1 adet öğretim üyesi alınacağı da bildirildi. Söz konusu kontenjan için Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent ünvanına sahip olma ve Buhar Jetli Soğutma Sistemleri ve Otomotiv Klimalarında Ejektör Uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olma şartı arandığı belirtilmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü söz konusu ilanı şöyle duyurdu:

“Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle15 (on beş) gündür.
 • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • Yayın Listesi
 • 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaların ekleyerek

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 • Başvurdukları birim ve Anabilim Dalı’nı belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • Yayın Listesi
 • 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • YayınListesi
 • 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,

Üniversitemizin ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyleon beşinci günün mesai bitimidir.Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İlan 26/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,son başvuru tarihi 09/11/2018 tarihi mesai bitimidir.
 • İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.