30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


OSB’lerde Enerji Üretim Tesisleri Kurulumu İçin Yeni Yönetmelik Yayımlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğini yayımladı. Aynı adlarla daha önce yayınlanan düzenlemeler ise yürürlükten kalktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğini yayımladı. Aynı adlarla daha önce yayınlanan düzenlemeler ise yürürlükten kalktı.

Doğalgaz dağıtım şirketleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecekler…

Yeni düzenlenen OSB Uygulama Yönetmeliği’nin “Altyapı Tesisleri Kurma ve İşletme” başlıklı Yedinci Bölümündeki “Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı” başlıklı 65. madde kapsamında, Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecekler. Bu faaliyetlerin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşleri alınarak belirlenecek.

OSB’ler bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde elektrik üretebilecekler…

Düzenlenen yönetmeliğe göre, OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacaklar. OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi OSB iznine tabi olacak. Ancak atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekecek.

OSB’ler enerji üretmek için her tesisi kuramıyorlar…

Karma ve ihtisas OSB’lerde, ham petrol rafinerileri; kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri; sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri; nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler; nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler kurulamayacak.

Atıklardan elde edilebilen tesisler kurulabilir…

Karma OSB’lerde; parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler ve petrokimya kompleksleri kurulamayacak. Ancak üretiminde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler kurulabilecek.

Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler; ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler ve OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartıyla OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirmeleri ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememelerine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla, OSB kapsamında kurulamayacak tesisler hükmünden müstesna olacaklar.

İlgili yönetmeliklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.