ORYA Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Kastamonu İli, Cide İlçesi sınırları içerisinde, Devrekani Çayı üzerinde “Cide Regülatörü ve HES” Projesi yatırımı planlanmıştır.

Cide Regülatörü, Devrekani Çayı üzerinde kurulacak ve bu dereden alacağı suyu iletim borusu ile yükleme havuzuna taşıyacaktır. Yükleme havuzunda toplanacak su buradan cebri boruyla Hidroelektrik Santrali (HES)‘ne enerji üretilmek amacıyla iletilecektir. İletim borusu tamamen gömülü olacaktır. Devrekani Çayı üzerinde 84,90 m. talveg kotunda inşa edilecek 35,5 m. yüksekliğindeki Cide Regülatörüne çevrilecek sular, 3,55 m. çapında dairesel kesitli 4.300 m. 2 adet çelik boru (tamamı gömülü) ile yükleme havuzuna iletilecektir. Yükleme havuzuna gelen sular buradan 3,550 m. çapında 272 m. uzunluğunda cebri boru ile 21,5 MW kurulu gücündeki HES’e iletilecektir. Planlanan regülatörün yüksekliği 35,5 metre olacaktır. Bu nedenle regülatörün membasında küçük bir göl alanı oluşacaktır. Göl altında kalacak herhangi bir iskan yer almamaktadır.

Proje kapsamında inşaat aşamasında 200 kişi ve işletme aşamasında 15 kişi çalışacaktır. Çalışanların bölge halkından seçilmesine özen gösterilecektir. Proje alanına ulaşım için toplam 5726,8 m yeni yollar yapılacaktır İlk önce şantiye kurulacak ve eş zamanlı olarak yolların yapımına başlanacaktır. Daha sonra proje kapsamındaki tesislerin inşaatına başlanacaktır. İnşaat yaklaşık 3 yıl sürecektir.

Proje alanı Küre Dağları Millî Parkı dışında ancak tampon bölge içerisinde kalmaktadır. İnşaat çalışmalarda karasal, sucul flora ve fauna elemanlarına verilecek zararları minimize etmek için gerekli tüm tedbirler alınacak ve çalışacak personel bu konuda uzman kişiler tarafından eğitilecektir. Yine işletme döneminde Regülatör ile HES arasında kalan dere yatağına canlı hayatın devamı için bırakılacak çevresel akış miktarının hesaplanması için Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.