30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği Değişti

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün çıkan 31362 sayılı Resmi Gazete’de “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Aşağıdaki amaç, kapsam ve dayanağa sahip Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikler bugün yayımlanan Resmi Gazete’de duyuruldu.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, objektif ve şeffaf koşullar altında doğal gazın piyasada fiyatlanmasını sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik, piyasa katılımcılarının ticaret yapabilmelerine ve/veya iletim sistemindeki dengesizliklerin giderilmesine imkan veren organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –( 1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesi,18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (ElektrikPiyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası HakkındaKanun)’nun 4 üncü maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 incimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.