Okurlar Petrol Hay. Tarım İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yenikent Kasabası, 1762 Parsel sınırları içerisinde 2,4 MWe (2,46 MWm) kurulu gücünde günlük 162 ton kapasiteli “Hayvansal ve Bitkisel Atıklar İle Beraber Taze Bitkilerden Biyogaz (Elektrik) Üretim Tesisi” nin kurulup işletilmesi planlanmaktadır.

Planlanan proje kapsamında; Biyogaz 2,4 MWe (2,46 MWm) Tesisi’ ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 2,4 MWe (2,46 MWm) olacak şekilde dizayn edilecektir.

Biyogaz tesisi hammaddesi faaliyet sahibinin kendisine ait olan 3600 baş kapasiteli büyükbaş hayvan çiftliğinin atıkları, kendi yem depo alanları, firmaya ait yem fabrikalarından çıkan yem bitkisi atıkları, firmanın kendisine ait olan tarım arazilerinde yetişen silajlık mısırdan ve ihtiyaç olması halinde yöre halkının bitkisel atıklarından karşılanacaktır.

Projenin genel amacı olan elektrik üretimi için planlanan biyogaz tesisinin kapasitesinin 162 ton/gün olarak işletilmesi düşünülmekte olup, biyobozunur atıklar ve bitkisel kaynak (silajlık mısır) tesiste işlenecektir. Biyogaz Tesisi; Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde verilen teknik özelliklere göre projelendirilecektir.