30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ODTÜ 24 Öğretim Üyesi Alıyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), farklı birimleri için 24 adet öğretim üyesi alacağını ilan etti.

Dün yayınlanan Resmi Gazete’de ODTÜ Rektörüğü, farklı birimlere 24 adet öğretim üyesi alacağını duyurdu. Rektörlük, Makine Mühendisliği Bölümü Mikro ve Nano Ölçekte Isı Transferi ve Enerji Dönüşümü, Nano Ölçekte Isıl Enerji Harmanlama alanına 1 adet Profesör alacağını da bildirdi. Rektörülükten yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil EğitimÖğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http://www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

        a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

      b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

  • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
  • Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),
  • Onaylı dil belgesi,
  • Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
  • Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.”

İlan hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.