30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Nükleer Tesislerin Emniyeti Hakkında Yönetmelik Çıkarıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından Resmi Gazete’de “Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

08.08.2020 tarihinde 31207 sayılı Resmi Gazete’de Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından “Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmeliğinin amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan ve Ek-1’de yer alan miktar ve özellikteki nükleer maddeleri ve bu maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

EK-1: Nükleer Maddelerin Sınıflandırılması

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.