30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Nükleer Enerji’de Dünya Yarışı

Nükleer Enerji tüm dünyada önemli bir Enerji kaynağı olarak yerini ve önemini arttırmaya devam ediyor. Alternatif Enerji Kaynakları bir yana Nükleer Enerjinin de önemli miktarda büyüdüğü yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile Türkiye’de Nükleer Enerji yarışına adım atmış oldu. Enerji açığının önemli ölçüde kapatılması bir yana buradan sağlanacak know-how, teknoloji ve hatta güvenlik dahi Türkiye’de Enerji sektörüne farklı bir boyut katacak.

Bugün Dünya’da “Süper Güç” kabul edilen tüm ülkelerin Nükleer Enerji deneyimleri bulunuyor. Dünyanın Nükleer enerjiyle tanışması aslında 1950’lere kadar dayanıyor. Kullanılmaya başlandığı andan itibaren Nükleer enerji yalnız enerji sağlamakla kalmayıp teknolojik gelişmelerinde önünü açan itici bir güç olmuş durumda. Bunu fark eden ülkelerde adeta bir Nükleer Enerji Yarışına girmiş durumdalar. Türkiye’de Akkuyu ile bu yarışta start almış olacak.

Peki Dünya’da Nükleer Enerji kullanımı Nasıl ? Bu Yarışta Kimler önde?

Nükleer Enerji Kullanımına istinaden en iyi kaynaklardan biri de Birleşmiş Milletler’de yer alan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)’nın verileri kabul edilebilir. IAEA raporuna göre günümüzde 30 Ülke’de Nükleer Enerji kullanılıyor. Bu 30 Ülke’deki reaktör sayısı ise 450. Bu Reaktörler’den sağlanan güç ise 393.843 MWe olarak kaydedilmiş. Hali hazırda inşaatı devam eden Reaktör sayısı ise 56 ve bunlar tamamlandığında 57.195MWe kapasite daha eklenmiş olacak.   Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Enerji ihtiyacının yaklaşık %11 Nükleer Enerji’den sağlanmaktadır. Nükleer Enerji’de Dünya Dağılımına baktığımız Kuzey Amerika ve Avrupa Başı çekerken Uzak doğudaki Reaktör sayısı da hızla artmaktadır.

2017 Raporuna göre 2016 sonu itibariyle Nükleer Enerji Kullanan Ülkeler Reaktör sayıları ve Kurulu güçler aşağıdaki raporda yeralmaktadır. Raporun orjinaline buradan ulaşabilirsiniz. 

Raporda İlk Sırada Amerika 99 Reaktörle birinci sırada yer alıyor. İkinci Sırada ise 58 Reaktörle Fransa  bulunuyor. Fransa’da Nükleer’den sağlanan enerji toplam enerjide %70 oranında Fransa her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelse ve bu alanlara yatırım yapsada bu Fransa’nın Dünyanın 2 numaralı Nükleer Enerji gücüne sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Üçüncü sırada Aslında Nükleer felaketlerle en çok yüz yüze kalan Japonya bulunuyor. Japonya’da 42 Nükleer reaktör faaliyette. Son yaşanan 20111’deki Fukuşima Felaketi dahi Japonya’yı Nükleer Enerji’den vazgeçmesine sebep olmamış.  Japonya’da Nükleer Enerji’de Güvenlik unsurları arttırılırken reaktörlerinin tamamen kapatılması gibi bir durum planlar arasında yok.

Akkuyunun teknolojisini alacağı Rusya ise 36 Reaktör ile Dünyada 4 sırada.

AB üyesi ülke istatistiklerine baktığımızda enerjilerinin yaklaşık %30’nun Nükleer Enerji’den sağlandığını görüyoruz.  Avrupa’da Nükleer Enerji hızlı bir artış göstermezken Uzak doğuya baktığımızda Nükleer Enerji yarışında hızla ilerleyen ülkeler çarpıyor gözümüze.

Rusya mevcutta faal 36 nükleer reaktör bulunuyor. Rusya’daki Elektrik üretimindeki Nükleer güç oranı %17 civarında. Rusya’Nın enerji hedeflerine göre  2030 yılına kadar enerji üretiminde nükleer payını yüzde 30’a çıkarmayı planlıyor. Hatta Rusya, 2050’de yüzde 50’ye ve yüzyıl sonuna kadar da yüzde 80 oranında Nükleer Enerji kullanmayı hedefliyor.

Yönümüzü Uzak Doğuya çevirdiğimizde Çin 36 Faal ve 18 Yeni yapılacak Nükleer Enerji Santrali ile Dünya sıralamasında 2. sıraya çıkacak gözüküyor. Bu arada Çin’deki Bu kadar Nükleer Enerjiye rağmen Çin Elektrik üretimin yalnız %3’ü Nükleer Enerjiden ürettiğini de belirtmekte fayda var.

Son yılların Teknolojide parlayan ülkesi Güney Kore’de 25 reaktör bulunuyor. İnşaat halinde ise 4 santral’de Güney Kore’de Nükleer Enerji yatırımlarına devam ediyor.

Petrol Zengini Birleşik Arap Emirlikleride Nükleer Enerji yatırımları yapan ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye Nükleer Enerji Hedefleri

Türkiye Nükleer Enerji’ye aslında ilk adımları 1960’larda atmıştır. Çalışmalar ve yer tahsisleri uzun çalışmalar sonucunda yapılmış ve Türkiye’nin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, T.C. Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasında Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmasıyla önemli bir noktaya gelmiştir. Söz konusu Anlaşmanın hayata geçmesi için Proje Şirketi, 13 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da Akkuyu Nükleer A.Ş. adı ile kurulmuştur. Geçtiğimiz süre zarfında proje şirketi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED olumlu kararı (Aralık 2014) ve EPDK’dan 36 ay süreliğine elektrik üretim ön lisansı alınmıştır. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin hazırladığı Saha Parametreleri Raporu TEAK’e sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu raporun onaylanmasını müteakip Akkuyu Nükleer Santralinin inşası için ön şart olan İnşaat Lisansı başvurusu Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından gerçekleşmiştir. Nihai hedef ise 2023 yılında Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin işletmeye alınmasıdır.

Akkuyu’dan sonra Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Santrali’dir. Bunun için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar sürmektedir.

Türkiye nüfusunun büyümesi teknolojik ve sanayi gelişimleri Enerji ihtiyacınıda beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda 2023 yılına kadar 2 nükleer güç santralinin devreye alınması ve 3. santralin inşasına başlanması Türkiyenin Nükleer Enerji’deki ana hedeflerini oluşturmaktadır. Kaynaklar; IAEA,Enerji Bakanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.