30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Nükleer Enerji Hakkında Yeni Bir Yönetmelik Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Nükleer Düzenleme Kurumu, “Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği”ni yayımladı.

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından bugün çıkan 31414 sayılı Resmi Gazete’de “Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği” yayımlandı.

Yönetmeliğin amaç, kapsam ve dayanağı ise şu maddeler ile açıklandı:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili yetkilendirme gerektiren faaliyetler için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan denetimler ile denetçinin vasıfları, denetimin şekli ve kapsamı hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler için yetkilendirilen kişiler ile bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerine yapılacak denetimleri kapsar.

(2) Nükleer güvence denetimleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.