30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Nükleer Düzenleme Kurumunun Görev ve Yetkileri Belli Oldu

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek üzere oluşturulan Nükleer Düzenleme Kurumu’nun görev ve yetkilerine Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve yetkileri belirlendi.

Kararnameye göre, kurum, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması noktasındaki sorumluluğu üstlenecek.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvence konularında yetkilendirilen Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası, işletmeye alınması,işletilmesi, işletmeden çıkarılması ve kapatılmasında da yetkili merci olacak.

Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması ile ihracatı, ithalatı, ticareti kurumun faaliyet alanları arasında yer alacak.

Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlemler yapabilecek kurum, ayrıca yetkilendirme ve yetkilendirme öncesinde ve sonrasında görev ve yetki alanına giren faaliyet ve yerlerde inceleme, denetleme yapma veya yaptırma, her türlü belge ve kayıtları isteme, alıkoyma, görsel işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkisine de sahip olacak.

Kurum, yetkilendirilen kişilerin nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminata ve radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerininin tespit edilmesinden sorumlu olacak.

“Ulusal radyasyon kaynakları kayıt sistemini, ulusal merkezi doz kayıt sistemini, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmak ve işletmek. Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesi temin etmek.” görevleri verilen kurumun diğer yetki ve sorumlulukları şöyle:

“Görev alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak veya bu kuruluşlarla sürdürülen faaliyetleri koordine etmek. İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek. Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla güvenlik ve emniyet alanında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırmak. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile doğrudan iletişim ve bilgi alışverişinde bulunmak ve iş birliği yapmak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek ve kamuoyunun erişimine sunulacak düzenleyici faaliyet, karar ve görüşleri belirlemek. Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek veya yerinde incelemek. Düzenleyici kontrol altında olmayan faaliyetler sonucu meydana gelebilecek acil durumların yönetiminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.