30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Yürürlükte!

ANKARA (Enerji Portalı) – Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ni bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanandı.

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Nükleer Düzenleme Kurumu’nda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla; niteliklerine, göreve alınmalarına, eğitimlerine ve yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

Kurum bünyesinde şu şekilde istihdam sağlanacak:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen veya geçici süreli görevlendirmeyle,
  • Öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfındaki personel, geçici süreli görevlendirmeyle,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmış olanlar, yeniden atama yoluyla,
  • Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre açıktan atama yoluyla,
  • Meslek personeli, ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
  • Sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar, ilgili düzenlemeler ve sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde,
  • Kurum adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler, Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde istihdam gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre; kurum şu şekilde personel istihdam edecek:

“(1) Kurumun asli görev ve hizmetleri, meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.

(2) Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca Kurumun asli görevlerine ilişkin olarak uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ve teknik hizmetler sınıfındaki personel, Başkanın önerisi ve Kurul kararı ile Kurumda geçici olarak görevlendirilebilir.

(3) Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca, Kurumun görev alanı ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancı uzmanlar, Başkanın önerisi ve Kurul kararı ile sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir.

(4) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi veya 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, Kurum ihtiyaçları doğrultusunda geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

(5) Kurumda istihdam edilmek üzere Kurum adına ve hesabına 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Kurumda meslek personeli olarak atanır.”

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ni okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/07/Nükleer-Düzenleme-Kurumu-İnsan-Kaynakları-Yönetmeliği.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.