30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MTA, Yıl Sonuna Kadar 7 Farklı Alanda Faaliyetlerini Sürdürecek

ANKARA (Enerji Portalı) – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Temmuz-Aralık ayında yürütülecek faaliyetlerini açıkladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada son altı ayda 7 farklı alanda hizmet verileceği belirtildi. Söz konusu faaliyet ise şöyle:

  • Havadan Jeofizik Araştırmalar Çerçevesinde Türkiye’nin Manyetik ve Radyometrik Haritalarının Hazırlanması:

2019 yılı ilk altı ayında 180.450 km² olmak üzere toplam 882.093 km2 ’lik alan taranmış olup, 2019 yıl sonu toplam taranan alanın 920.000 km² olması öngörülüyor.

Havadan Jeofizik Araştırmalar çerçevesinde hazırlanması planlanan 1/500.000 ölçekli 72 adet haritanın 2019 yılı ilk altı ayında 42 adedi tamamlanmış olup, 2019 yılı son altı ayında toplam 6 adet manyetik 24 adet radyometrik olmak üzere toplamda 30 adet manyetik ve radyometrik harita daha yapılması planlanıyor

  • Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları Faaliyetleri:

Bakanlığımız Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılacak sondajlı arama faaliyetleri ile bu maden sahalarının rezerv kaynak hesapları net olarak yapılarak, ülkemiz ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda yürütülecek sondaj faaliyetleri ile arama çalışmaları tamamlanacak olup, yeni istihdam alanları oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Aksiyon Eylem Planı çerçevesinde enerjide yerli kaynakların kullanımını artırmak ve var olan kömür sahalarının üretime açılması politikası kapsamında, EÜAŞ’a ait Eskişehir-Alpu Kömür Sahası ve Tekirdağ-Malkara Kömür Havzası bölgesinde bulunan kömür sahasında sondaj çalışmalarına devam edilecek.

2019 yılı sonuna kadar 1.000.000 metre arama-araştırma amaçlı sondaj yapılması planlanıyor.

  • Yurt Dışı Maden Arama Faaliyetleri:

Yurt dışından ithal edilen kritik hammaddelerin tedariki ile cari açığa engel olabilmek için yurt dışında maden arama faaliyetleri başlatılmıştı. Özbekistan Cumhuriyeti’nde kurulan şirket tarafından belirlenen ruhsat sahalarında, izin işlemlerine yönelik onaylar tamamlanarak arama-araştırma çalışmalarına devam edilecek.

  • Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) Faaliyeti:

Türkiye genelinde kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen tüm jeolojik verilerin tek bir merkezde toplanarak kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla kurulan TÜVEK, mevzuatı çerçevesinde iş ve işlemlerine devam edilecek.

TÜVEK tarafından değerlendirilmek üzere anlaşmalı olunan bütün ruhsatlara ait üretilmiş olan tüm jeolojik veri ve dokümanların sisteme yüklenmesi 15.01.2020 tarihine kadar uzatıldı.

  • Deniz Araştırmaları:

Bilimsel teknolojik alt yapı ve bilgi birikim oluşturma faaliyetlerine devam edilecek. Farklı amaçlara göre uzun ve kısa vadeli projeler oluşturarak, kıyı ve kıyı ötesi alanlarda jeolojik, jeofizik, oşinografik, hidrografik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar çeşitli kurum ve kuruluşların deniz yetki alanlarımıza yönelik bilimsel alt yapı verisi oluşturması yönünde çalışmalar sürdürülecek. Bu amaçla, 2019 yılı sonuna kadar toplanan verinin 3.500 km2 olması planlanıyor.

  • ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 Belgelerinin Temini:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması için standartların istediği şartları sağlayacak çalışmalara devam edilerek yıl sonuna kadar Belgelendirme Kuruluşuna başvuruda bulunulacak.

  • Analiz/Test Hizmetleri:

TUBİTAK, üniversiteler ve özel firmalarla işbirliği içerisinde analiz/test yapılan numune sayısı ilk altı ayda 252.108 olan sayının yıl sonuna kadar 450.000 olması hedefleniyor.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.