30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Motorin Türlerine Biodizel Katılması Hakkında Değişiklik!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Tebliğin içeriği ise şu şekilde:

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresi “birinci ve ikinci fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtıcı lisansı” ibaresi “lisans” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Mayıs” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;
a) Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,
b) Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,
zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.