İzmir’e bağlı Karaburun Mordoğan’da yapımı süren RES projelerinin imar planları istinaf mahkemesince iptal edildi.

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) tarafından açılan Mordoğan Egenda RES projesinin imar planlarının iptali davası yerel mahkemede reddedilmiş, dosya istinaf mahkemesine götürülmüştü. ÇEHAV adına Cem Altıparmak mahkeme kararı sonrası projenin faaliyetini durdurmasının yanı sıra ormanlık alanlardan yol genişletme için çalınan bölgelerin de ağaçlandırılması gerektiğini ifade etti..

ORMAN AĞI PROJENİN ATARDAMARI

RES projelerinin iptaline giden süreci özetleyen Altıparmak, şirketin proje için izinler alınırken Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na “Orman içi türbin ulaşım yollarının genişliği maksimum 6 metre olacaktır” şeklinde taahhütte bulunarak Bakanlık izni aldığını belirtti. Ancak iş imar planı hazırlamaya gelince, taahhüde aykırı olarak yolun genişletildiğini, 10 metre-12 metre olarak plana işlenirken, bazı yerlerde fiili olarak 20-30 metrelere varan genişlikte açıldığını dile getiren Altıparmak, “Biz bu durumun hukuka aykırı olduğunu öne sürerek imar planının iptali istedik ancak yerel mahkeme davamızı reddetti. Bunun üzerine davayı istinafa taşıdık. Projenin konumlandığı alanın ormanlık saha olduğunu, türbin ulaşım ağının projenin atardamarları olduğunu, ormanlık sahalarda da doğaya yönelik en büyük tahribatın bu ulaşım ağının açılması esnasında verildiğini, Bakanlığa 6 metre yol genişliği taahhüt edip, gerçekte 2-3 katı genişlikte yol açmanın, ormanlık sahaya verilen zararın katlanmasına yol açtığını söyledik. Oysa ormanlık sahalarda açılacak orman içi yolların genişliğinin yasalara göre 6 metreyi geçemeyeceği hükmü var. Bakanlığın da bu yüzden açılacak yolların 6 metreyi geçmemesi şartını aradığını belirttik” dedi.

RES haritasıYENİ İMAR PLANI YAPILMAK ZORUNDA

İstinaf mahkemesinin bu gerekçeleri kabul edilebilir bularak projenin imar planlarını iptal ettiğini kaydeden Altıparmak bundan sonra yapılması gereken işlemlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Şimdi davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yol genişliklerinin 6 metre ile sınırlandırıldığı yeni imar planları yapmak zorunda. Bu yapılana kadar da o projenin faaliyetine devam etmesi hukuken mümkün değil. Aksi halde Bakanlık ve firma görevlileri suç işlemiş olurlar.”

İŞGAL EDİLEN ORMAN AĞAÇLANDIRILMALI

Mahkeme kararının sadece yeni imar yapılması sonucunu doğurmayacağına dikkat çeken Altıparmak, usulsüz olarak 6 metrenin üzerinde açılan tüm yolların 6 metreye çekilmesi ve haksız işgal edilen ormanlık sahaların ise yeniden ağaçlandırılarak kamuya terk edilmesi gerektiğini söyledi. Bu iki hususun da yakın takipçisi olacaklarını ifade eden Altıparmak, “Yenilenebilir enerji dendiğinde, önlerinde akan suların durmasını isteyenlerin ve kendilerine her yolun mubah olduğunu düşünüp, bu ve benzeri çevre davalarında haklı ve hukuki itirazlarını yükseltenleri vatan hainliği ile suçlayan zihniyetin gideceği yol çıkmaz sokaktır. O yüzden, karar alıcılara, özellikle yenilenebilir enerji projelerinde, doğa haklarına saygılı, yöre halkının katılımının, söz ve karar hakkının ön planda olduğu bir planlama sürecinin işletilmesi çağrımızı yeniliyoruz” dedi.