30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MMO Yerel Yönetimlerin Enerji Alanında Yapabileceklerini Sıraladı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi”ni açıkladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi”ni açıkladı. Bildirge, adayları ve yurttaşları, yerel yönetimlerin enerji alanında yapabilecekleri ve yapmaları gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Odamız Enerji Çalışma Grubu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimleri öncesinde, açıklamamızın ekinde sunulan kapsamlı bir “Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirge”si hazırlamıştır. Bildirge, yerel yönetim organlarına aday olanları yerel yönetimlerin enerji alanında yapabilecekleri; yurttaşları da gerek seçime giren adaylardan seçilmeleri halinde uygulamayı taahhüt etmelerini, gerekse yerel yönetim organlarına seçileceklerden enerji alanında uygulamalarını isteyebilecekleri hususlar hakkında bilgilendirmek amacını taşımaktadır. 

Anayasa, devletin niteliğini sosyal hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. Anayasa’da belirtilen sosyal hakları ve kamu hizmetlerini karşılamak; merkezi ve yerel yönetimlerin en önemli anayasal görevi, hatta varlık nedenidir. Ne merkezi yönetim, ne de yerel yönetimler bu sorumluluktan kaçabilir.

Özellikle kamu hizmetlerinin topluma ulaştırılmasında; yerel yönetimler kilit önemdedir ve yerel yönetimlerin tüm plan, politika, karar, düzenleme ve uygulamalarında temel ölçüt, toplum yararı ve toplumsallık bağlamında kamusallık olmalıdır.

Nüfusun yüzde sekseninden fazlasının yaşadığı kentlerde, yerel yönetimler enerji ile ilgili planlama, tasarım ve uygulamalarında toplum çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Isınma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtların ve kentlerin yakınlarındaki sınai tesislerin ve santralların sebep olduğu hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum yaşamına olumsuz etkilerini azaltmak da yerel yönetimlerin öncelikli görev ve sorumlulukları arasındadır.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, hazırlanan çalışmanın sonucu olarak şunları kaydetti:

“Kamusal öncelikler ve toplumsal çıkarlar, yerel yönetimlerin çalışmalarında temel değerler olmalıdır. Yerel yönetimler, kentteki gerçek ve tüzel kişilerin, tüm kentlilerin; mahalle, semt, ilçe meclislerinin yanı sıra; kadın, memur, işçi, genç, emekli, işsiz, engelli vb. kesimlerin oluşturacağı meclisler ve bu meclislere dayanacak kent meclisleri aracılığı ile karar alma, uygulama ve denetim süreçlerine etkin katılımını sağlamalıdır.”

Bildirgeye buradan ulaşabilirsiniz: Yerel Yönetimler ve Enerji Bildirgesi 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.