30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Mısır’da Enerji Talebinin Yüzde 25’i Yenilenebilir Enerjiden Karşılanabilir

MISIR (Enerji Portalı) – Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, Mısır’ın yenilenebilir enerji stratejisini nasıl geliştirebileceğini inceledi. Hazırladıkları raporda ülkenin 2030 yılına kadar 44 GW’lık güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesine ulaşmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

IRENA’nın, ‘Mısır’ın Yenilenebilir Enerji Görünümünü’ incelediği rapor, güneşin doğalgazdan sonra ülkenin ikinci en büyük enerji kaynağı haline geleceği senaryosu üzerinde duruyor. Mısır’daki mevcut plan ve politikalar ile yenilenebilir enerji stratejileri sürdürüldüğünde sadece 9 GW’lık güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşılırken; alternatif senaryodaki öneriler ile 44 GW’lık kapasiteye ulaşmak mümkün.

IRENA, Mısır’ın enerji sisteminin önümüzdeki yirmi yılda nasıl gelişebileceğini gösteren iki farklı senaryo sunuyor. Mevcut plan ve politikalara dayanan ilk senaryo, Mısır’daki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirmesine anlatan REmap senaryosu. İkinci senaryo ise Mısır hükümetinin uzun vadeli enerji hedeflerini, değişen piyasa dinamiklerine göre yeniden değerlendirmeye çağırıyor.

Enerji Talebinin Yüzde 25’i Yenilenebilir Enerjiden Karşılanacak

İlk senaryoda, ülkenin toplam kurulu kapasitesinin yaklaşık yüzde 250 oranında artarak 117 GW’a çıkması ve bu büyümenin büyük bir kısmının kömür, doğal gaz, rüzgar ve güneşten geleceği belirtiliyor. Bu kapasitenin sadece 9 GW’lık kısmı güneş enerjisi tarafından sağlanırken kömür ve doğalgazın payı 20 GW. Rüzgar ise 18 GW ile üçüncü sırada yer alıyor. Eğer bu hedeflere ulaşılırsa, Mısır’ın enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ini, toplam birincil enerji tüketiminin ise yüzde 11’ini yenilenebilir enerjiden karşılayabileceği belirtiliyor.

Doğalgazdan Sonra En Büyük İkinci Enerji Kaynağı Güneş Olabilir

IRENA’nın ikinci senaryosuna göre ise 2030’a kadar toplam enerji talebinin yüzde 52’si ve toplam birincil enerji tüketiminin ise yüzde 22’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilecek. Bu tahminlere göre, güneş 44 GW kurulu güç ile doğalgazın ardından ülkenin en büyük ikinci enerji kaynağı haline gelecek.

IRENA ikinci senaryoyu etkin hale getirebilmek için; Mısır’ın enerji stratejisinin sürekli güncellenmesi, yerel yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri için planlar geliştirmek, güneş ve rüzgar potansiyeli için kapsamlı ölçüm kampanyaları yürütmek gibi öneriler sunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.