30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Med-TSO (Mediterranean Transnission System Operators, Akdeniz İletim Sistemi işleticileri Birliği) Nedir?

Med-TSO (Mediterranean Transnission System Operators), 18 Akdeniz ülkesinin yüksek gerilim iletim sistemi işletimi için oluşturduğu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’ni de kapsayan, Akdeniz İletim Sistemi İşleticileri Birliği’dir.

Bölgesel kalkınma stratejisi olarak çok taraflı işbirliğini kullanan, Akdeniz elektrik sistemlerinin entegrasyonuna olanak sağlayabilen ve bölgenin güvenliği ile sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunabilen teknik bir platform olarak 19 Nisan 2012 tarihinde Roma’da kurulmuştur.

Med-TSO, 18 Akdeniz ülkesinden toplam 8,5 milyon km2‘lik alanı kapsayan 20 üyeyi bir araya getirmekte ve yaklaşık 1.600 TWh (milyar kWh) toplam yük talebi ile 500 milyon civarında tüketiciye hizmet vermektedir. Med-TSO üyeleri ise yaklaşık 400.000 km’lik iletim hattını işleterek, yaklaşık 550.000 MW kurulu güç tarafından üretilen enerjiyi dağıtmaktadır.

Faaliyetleri Nelerdir?

Med-TSO, mevcut altyapıların işletiminin optimizasyonu ve yeni altyapıların gelişimini sağlamak için ortak metodolojiler, kurallar, paylaşılan maliyetler ve risklerin en iyi uygulamaların tanımlanmasını kolaylaştırarak, bölgesel enerji sektörünün bu zorlu evriminde, bir Akdeniz enerji piyasasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Misyonu, İSİ’ler arasında iletim şebekelerinin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini kolaylaştırmayı, Akdeniz’de güvenli, esnek ve etkin bir entegre güç sistemi kurmayı ve entegre bir bölgesel elektrik piyasasının yaratılmasını teşvik etmeyi amaçlayan çok taraflı bir işbirliği platformunun kurulmasıdır.

Med-TSO aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır:
  • Med-TSO ülkeleri arasında işbirliği ve eşgüdümlüyaklaşım
  • Piyasa entegrasyonu
  • Ortak kriterler ve uyumlaştırılmış teknikkurallar
  • Eğitim, bilgi paylaşımı ve teknik yardım
  • Paydaşlar ve kurumlar ile daha iyi iletişim vedanışmanlık
  • Bölgesel seviyede İSİ’lerin rolü
  • İletim sisteminin işletimi ve gelişimine etkieden konuların analizi ve ortak pozisyon alma

Bununla birlikte Med-TSO, Akdeniz elektrik sistemleriyle ilgili politik, mali ve teknik hususlar için mesleki ve stratejik bir yapılanma olmak; Avrupa ve Akdeniz kurumlarının ve paydaşlarının başvurabilecekleri yetkin, öngörülü ve pozitif bir rehber haline gelmek için de çalışmaktadır. Avrupa Birliği, Med-TSO’yu ve özellikle AB üyesi devletler ile komşu Akdeniz ülkeleri arasında özel bir ilişkinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Akdeniz’de yapıcı işbirliği ve sürekli katılımı sürdürmek amacını taşıyan tüm girişimleri desteklemektedir. Avrupa Birliği’nden Akdeniz’e uzanan iletim şebekesinin etkin entegrasyonu,sürdürülebilir büyüme, arz güvenliği ve deneyimlerin paylaşımı açısından daha büyük perspektifler ortaya çıkarır. AB desteği, Med-TSO’nun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak “Akdeniz Projesi” adı verilen bir hibe sözleşmesinin 2015 yılında imzalanması ile tanımlanmıştır. Proje beş temel öncelik çerçevesinde yürütülmektedir:
-Kurallar, ortak temel kurallar,
-Altyapı,Avrupa-Akdeniz Elektrik Referans Şebekesinin uygulanması ve Şebeke Planlamasına yönelik yönergeler,
-Uluslararası Elektrik ticareti, Akdeniz Elektrik Sistemi’nin gelişimi,
-Bilgi Paylaşımı, İlgili profesyoneller arasında bir forum kurulması,
Med-TSO Veritabanı, Med-TSO veritabanının oluşturulması

Daha fazla bilgi için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz: https://www.med-tso.com

Kaynak: TEİAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.