30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG’den Petrol Hakkında Üç Karar İlan Edildi

ANKARA (Enerji Portalı) – 16 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 31215 sayılı Resmi Gazete’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ikisi istimlake müteallik karar olmak üzere 3 karar yayımlandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ikisi istimlake müteallik karar olmak üzere 31215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üç karar:

>> Karar No: 543
>> Karar No: 544
>> DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş. hakkında karar!

Karar No: 543

Karar Tarihi: 06.08.2020 Karar No: 543

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-a4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan Kazakgöl-1 kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Pınarça mahallesi, Küçükekin mevkiinde kain 316 ada, 28 no’lu parselin 1.519,85 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın olunması mümkün olmayan ve üzerinde Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/1.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Pınarça mahallesi, Küçükekin mevkiinde kain 316 ada, 28 no’lu parselin 1.519,85 m²’lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin:
İli : Tekirdağ
İlçesi : Kapaklı
Mahallesi : Pınarça

Karar No: 544

Karar Tarihi: 06.08.2020 Karar No: 544

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d3,d4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan Batı Çeltik-4 ve 5 kuyularına ait lokasyon sahaları için gerekli olan İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2047 no’lu parselin 2.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 24.06.2020 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın olunması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/1.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2047 no’lu parselin 2.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin:
İli : İstanbul
İlçesi : Silivri
Mahallesi : Çanta

DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş. hakkında karar!

DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/DLP/K/M45-a1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 03.12.2019 tarihinde sona eren süresinin, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile
yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, “Şirketin başvuru dosyasında sunmuş olduğu programa uygun olarak üretime devam etmesi” şartıyla, 5 (beş) yıl süreyle 03.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir.

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.