30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG, Toplamda 4 Adet Maden Sahasını İhale Edecek

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan 31225 sayılı Resmi Gazete’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’nün toplam 4 adet maden sahasını ihale edeceği ilanı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 4 adet IV. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 28/09/2020 tarihinde saat 14:00 da ihale edilecektir

İlgili ilanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki eklerin tamamına ulaşmak ve indirmek için tıklayınız.

 • Müracaat Formu Örneği
 • Teklif Mektubu Örneği
 • Teminat Mektubu Örneği
 • Banka Hesap Bilgi Formu
 • İhalelik Saha Koordinat Bilgileri
 • İhalelik Sahalar Listesi

1 adet maden sahası Uç Ürün üretimi…

3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;

Bursa İli dahilinde bulunan ER: 3397990 sayılı (10.118,14 ha.) IV. Grup maden sahası (Krom) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir

İlgili ilanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki eklerin tamamına ulaşmak ve indirmek için tıklayınız.

 • Müracaat Formu Örneği
 • Teklif Mektubu Örneği
 • Teminat Mektubu Örneği
 • Taahhüt Teminatı Örneği
 • Taahhütname 1
 • Taahhütname 2
 • Banka Referans Mektubu
 • İhalelik Saha Koordinat Bilgileri
 • İhalelik Sahalar Listesi
 • İhale Şartnamesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.