30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG, Petrol Hakkında Bir İlan ve Bir de Karar Yayımladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 31115 sayılı Resmi Gazete’de petrol arama ruhsatı ile ilgili bir ilan ve petrol hakkına müteallik karar yayımladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şu şekilde:

“Amity Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin müştereken sahip oldukları AR/AMTTRS/K/F18-a3,a4, F18-b4 ve F17-b3 pafta no’lu 3 (üç) adet petrol arama ruhsatının süresinin 04.07.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ikişer yıl sürelerle uzatılması için 15.04.2020 ve 16.04.2020 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.”

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.04.2020 Karar No:7442

ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06530
Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 05.12.2019

RUHSATIN:
• KONUSU : Arama ruhsatı
• YÜZ ÖLÇÜMÜ : 58.305 hektar
• BÖLGESİ : Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Edirne, Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F17-d

KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.