30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG, Çok Sayıda Maden Sahası İçin İhale Düzenliyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Maden ve Petrol İşleri Genel (MAPEG), Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı maden gruplarında yer alan çok sayıda maden sahası için ihale düzenliyor.

MAPEG, 149., 163., 164., 166. ve 167. Grup maden sahaları için ihale düzenleneceğini açıkladı. Söz konusu ihaleler ile ilgili ayrıntılar ise şöyle:

149. Grup ihalesi kapsamında MAPEG tarafından 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 52 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre bugünden itibaren en az onbeş gün süre ile ilan edilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İhale Edilecek Sahaların Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sahaların koordinatlarına ulaşmak için tıklayınız.

163. Grup ihalesi kapsamında MAPEG tarafından 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 305 adet maden sahası Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre “Bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir.” bugünden itibaren en az onbeş gün süre ile ilan edilerek 2 nci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İhale Edilecek Sahalar Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sahaların koordinatlarına ulaşmak için tıklayınız.

164. Grup ihalesi kapsamında MAPEG tarafından 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Aydın-İzmir illeri dahilinde bulunan ER:3349751 sayılı (5.732,75 hektar) IV. Grup maden sahası Uç Ürün (Feldispat ve Kuvars) üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile 24/02/2020 tarihine kadar ihale edilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İhale Edilecek Sahalar Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sahaların koordinatlarına ulaşmak için tıklayınız.

166. Grup ihalesi kapsamında MAPEG tarafından 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 22 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre bugünden itibaren en az onbeş gün süre ile ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İhale Edilecek Sahalar Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sahaların koordinatlarına ulaşmak için tıklayınız.

167. Grup ihalesi kapsamında MAPEG tarafından 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 3 adet küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 27/02/2020 tarihinde saat 14:00 de ihale edilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İhale Edilecek Sahalar Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sahaların koordinatlarına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.